Pomiń menu

Czy śmieci z terenu szpitala zostaną usunięte?

Czy śmieci z terenu szpitala zostaną usunięte?

Niedawno informowaliśmy o naszych działaniach zmierzających do usunięcia olbrzymich ilości odpadów zalegających na terenie należącym do szpitala w Ludwikowie. Wreszcie pojawiło się światełko w tunelu!

19 sierpnia przedstawiciele Wolontariatu WPN (koordynator Piotr Rubisz, Jakub Piotrowski i Magdalena Madajczyk-Głowacka) spotkali się w Ludwikowie z zastępcą dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii – Jarosławem Fijałkowskim, i kierownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego – Przemysławem Podemskim, w sprawie zalegających na przyszpitalnym terenie różnego rodzaju odpadów. Wolontariusze wskazali najbardziej zaśmiecone miejsca, które wymagają interwencji, gdyż stanowią zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Po dokonaniu wizji lokalnej na terenie należącym do szpitala wstępnie omówili plan i możliwości działania w celu usunięcia śmieci. Wierzymy, że sprawa odpadów na wspomnianym obszarze zostanie wkrótce pozytywne zakończona. O dalszych krokach będziemy na bieżąco informować.
Przypomnijmy, że teren szpitala leży w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. O problemie śmieci informowaliśmy na naszych stronach oraz za pośrednictwem Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej, a także w pismach urzędowych.