Pomiń menu

Kurpiowski Oskar

Kurpiowski Oskar

W niedzielę 8 sierpnia odbyła się jubileuszowa Gala Kurpików Kurpiki 20. Takie są Kurpie! Wydarzenie odbyło się po raz pierwszy w plenerze, w idealnie odpowiadającym charakterowi imprezy otoczeniu - w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle.

Nagrody prezesa Związku Kurpiów zostały wręczone już po raz 20. Wśród nagrodzonych znalazł się także prezes stowarzyszenia Projekt Radomir – Robert Niedzwiecki. Kurpiowskiego Oskara otrzymał w kategorii: Działalność Publiczna. W uzasadnieniu nagrody kapituła napisała m.in.: „Założyciel i pomysłodawca kilku organizacji oraz inicjatyw, takich jak Stowarzyszenie Projekt Radomir czy Klub Aktywnych Dzieciaków w Obierwia. Sołtys tej miejscowości. Prowadzi kilkanaście stron na Facebooku, najbardziej znane to: Kurpie – Dla nas o nas, Polska piękna wieś, Fotografia Radomira. Animator życia kulturalnego w gminie Lelis.”

Stowarzyszenie Projekt Radomir działa na wielu płaszczyznach życia społecznego, a jego prezes znany jest z tego, że dba o budzenie tożsamości, tradycje i upowszechnianie kultury kurpiowskiej. Jest pomysłodawcą wielu inicjatyw, które budują pozytywny wizerunek Kurpiowszczyzny jako regionu, i kształtują tożsamość mieszkańców związanych z ich miejscem zamieszkania jako istotną częścią Mazowsza, jak i całej Ojczyzny. Ważną częścią działalności społecznej Roberta Niedzwieckiego jest nieodpłatna promocja różnorakich inicjatyw: sportowych, kulturalnych, edukacyjnych, politycznych, zdrowotnych mających na celu ukazywanie pozytywnych cech i wartości ludzi, instytucji, zakładów pracy  funkcjonujących  na terenie Kurpiowszczyzny.

Fot. Antoni Kustusz

To nie koniec dobrych wieści z Kurpi. Kapituła Konkursu „Sołtys Roku” wyłoniła laureatów dziewiętnastej edycji; konkurs organizuje „Gazeta Sołecka” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W gronie tegorocznych laureatów znalazł się Kamil Stepnowski, sołtys Aleksandrowa, który otrzymał tytuł Sołtysa Roku 2020. Kamil prężnie działa w naszym Stowarzyszeniu, jest sołtysem i jednocześnie radnym gminy Lelis. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, bierze udział w wielu szkoleniach i programach, przede wszystkim akcji Masz Głos i Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego. Zdobyta wiedza przynosi rezultaty i daje pozytywne efekty.