Pomiń menu

Połączyli przyjemne z pożytecznym

Połączyli przyjemne z pożytecznym

Od pewnego czasu Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” współpracuje z Fundacją „Pięknolesie” z gm. Żary, woj. lubuskie. W pierwszy weekend październikowy seniorzy z południa Polski – 50 osobowa grupa – w trakcie wizyty studyjnej spotkali się z przedstawicielami naszej organizacji i członkami samorządowymi. To było piękne, mądre i dobre spotkanie.

Nasi goście przybyli na uroczysty obiad (obiad dofinansowany z budżetu gminy) do Ośrodka Wypoczynkowego „Barka”, w którym postomińscy seniorzy pięknie przystroili stoły, zastawili mnóstwo ciast i owoców. Zarówno gospodarz obiektu, jak i obsługa dołożyli wszelakich starań, by spotkanie było smaczne, uroczyste i przyjazne. Ze strony gości byli przedstawiciele Urzędu Gminy Żary, tamtejszego GOPS-u, radni i sołtysi. Naszą gminę reprezentowała przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów – Teresa Rysztak, radni: Zenon Morka i Renata Sil, sołtys i członek GRS – Bronisława Siwiuk.

Po uroczystym obiedzie i wręczeniu okazjonalnych, symbolicznych upominków zebrani wysłuchali prezentacji o Postomińskim Stowarzyszeniu „Razem lepiej”, a następnie zgłębiali wiedzę na temat możliwości powołania rady seniorów w gminie Żary. Członkowie naszej rady dzielili się doświadczeniami, wskazywali plusy i minusy tego organu doradczo-konsultacyjno-inicjującego. Był czas na pytania, dzielenie się doświadczeniami, wystąpienia reprezentantów dwóch odległych, ale bliskich sobie organizacji. Prezes Fundacji „Pięknolesie” – Krystyna Adamenko, zaprezentowała swoją gminę i Fundację „Pięknolesie”, a także pozytywy płynące z uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Masz Głos.

Goście z gm. Żary byli zadowoleni zarówno z pobytu w Jarosławcu, gdzie przebywali w Ośrodku Wypoczynkowym „Tina”, jak i ze spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia „Razem lepiej”. Po burzliwej debacie wspaniałym finałem był spacer po Jarosławcu i po plaży. Wieczór seniorzy spędzili przy ognisku na kontynuacji dyskusji o senioralnej aktywności, która wyraziła się również we wspólnych tańcach i śpiewaniu. Wyjazd seniorów z gm. Żary dofinansowany został z Urzędu Marszałkowskiego.

Wkrótce reprezentacja naszych seniorów pojedzie do gm. Żary, by poznać Ich tradycje i zwyczaje, ale już teraz możemy się pochwalić, że owocem tej współpracy jest projekt „Seniorze uwierz w siebie – masz głos”, pozyskany z Funduszu Krajowego Aktywni Obywatele. Celem tego projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu osób starszych w gminie Postomino oraz w gminie Żary.

I to jest ten wielki pozytyw działań organizacji pozarządowych.

Teresa Rysztak