Pomiń menu

Seniorze, uwierz w siebie!

Seniorze, uwierz w siebie!

W pierwszych dniach października zorganizowaliśmy wizytę studyjną do Jarosławca w ramach projektu "Seniorzy mają głos 2021", dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

W wyjeździe uczestniczyło ponad 50 seniorów z Gminy Żary, Gminy Niegosławice i Gminy Postomino, który porozmawiali jak działa Rada Seniorów, przedyskutowali przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, odwiedzili Kraina Papug i Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Naładowali akumulatory widokiem na morze Bałtyckie, pooddychali zdrowym jodem, pobiesiadowali przy ognisku.
Dziękujemy Teresie Rysztak, Krystynie Stachów i Krystynie Adamenko za prelekcje.