Pomiń menu

Zielone standardy w gminie Czerwonak

Zielone standardy w gminie Czerwonak

Życie w standardzie less waste najlepiej zacząć od siebie i swojego otoczenia. Jak może w tym pomóc organizacja społeczna? Naszym pomysłem są zielone standardy, które chcemy wprowadzić w naszej gminie.

Najpierw ankieta

W sierpniu 2021 przygotowaliśmy ankietę na temat zielonych standardów, do której wypełnienia zaprosiliśmy mieszkańców gminy Czerwonak, sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych, urzędników, wójta i przewodniczącego Rady Gminy. Wójt Marcin Wojtkowiak przyznał, że chętnie zapozna się też z jej wynikami.

Ankietę można było wypełnić do września i zrobiło to 85 osób. Jest więc sukces! Z całą pewnością pomogło nam udostępnienie ankiety przez stronę Gminy na Facebooku  i na lokalnych grupach dla mieszkańców. Ważne było też wsparcie przedstawicieli Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak. Kolejny krok to konsultacje wyników ankiety na spotkaniach z mieszkańcami.

Spotkania

Gdy we wrześniu i październiku spotykaliśmy się z mieszkańcami, pytaliśmy ich o zdanie na temat zaproponowanej przez nas ankiety na temat zielonych standardów. Spotkania odbywały się kilkakrotnie w małym gronie w leśnej świetlicy w Miękowie, na przykład podczas porządkowania ogrodu społecznego. Dzięki zaproszeniu Urzędu Gminy w Czerwonaku mogliśmy również uczestniczyć w działaniach związanych z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwoju.

                                                                                    

Efekty

Jednym z elementów naszej akcji było zwrócenie uwagi na to, aby podczas działań organizacji społecznych i Urzędu produkować możliwie mało śmieci, a równocześnie promować zdrowe nawyki. Podczas spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak, które odbywają się w Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne, widać, że nie tylko naszemu sercu bliski jest ten trend. Woda pitna dostępna jest w termosach, kawę robi się w kubku w ilości adekwatnej do uczestników, a na przekąskę są pomidorki i śliwki. Bardzo nas to cieszy i mamy nadzieję, że również na posiedzeniach innych Rad i Komisji da się zorganizować poczęstunek w takiej formule.