Pomiń menu

Owocna wizyta studyjna

Owocna wizyta studyjna

Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” współpracuje z Fundacją „Pięknolesie” z Sieniawy Żarskiej w rozwijaniu aktywności senioralnej. Na początku października Fundacja Pięknolesie zespół Gościeszanki zorganizowała wyjazd pięćdziesięciu seniorów do Jarosławca - była integracja i wymiana doświadczeń.

Współpraca naszych organizacji polega na wspólnym inicjowaniu i organizowaniu działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym akcentem na osoby starsze i samotne, mające problemy z komunikacją samochodową. Zarówno zarząd Fundacji, jak i stowarzyszenia „Razem lepiej” mają wiele sukcesów, godnych dalszego przekazania, ale są też bardzo otwarci na nowe pomysły i chętnie uczą się od siebie.

W Jarosławcu

Postomińscy seniorzy z wielkim zainteresowaniem przyjęli zaproszenie do Jarosławca, by poznać piękne, historyczne ziemie lubuskie, a przede wszystkim ludzi i ich dobre praktyki. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Postomino w ramach trybu pozakonkursowego grupa ośmiu osób pojechała do Żar i tam zetknęła się z niezwykłą życzliwością, sympatią i doświadczeniem projektowym Fundacji Pięknolesie. Uczestnicy poznali zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, dopracowywali dokumenty projektu „Seniorze uwierz w siebie – masz głos”, a także nawiązywali kontakty z osobami, z którymi znaleźli wspólny język i cel. Odbyło się też szkolenie o możliwościach stworzenia Rady Seniorów.

Turystycznie

Dodatkowym atutem wyjazdu była możliwość zwiedzenia historycznych Żar. Przewodnikiem społecznym był lokalny regionalista i nauczyciel historii – doktor Rafał Szymczak. W programie było zwiedzanie Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Ogromne wrażenie wywarł na kompleks dawnego opactwa Augustianów w Żaganiu (pierwsze wzmianki z 1284 r.), gdzie znajduje się przepiękny kościół parafialny i wspaniała biblioteka licząca obecnie ok. 2000 starodruków z pięknymi freskami i szafami z XVIII w.

Świętowanie Żarskiego Tygodnia Seniora

Zwieńczeniem wyjazdu studyjnego było spotkanie zorganizowane przez Fundację Pięknolesie w ramach obchodów Żarskiego Tygodnia Seniora. Ten wspaniały wieczór rozpoczął się od mszy w kościele w Sieniawie Żarskiej, następnie uczestnicy spotkali się w pięknie ustrojonej świetlicy wiejskiej. Miejscowe panie z KGW i chóru Pięknolesie wspólnie z sołtysem Krzysztofem Stefanowiczem pokazały lokalne smaki i gościnność. Wśród gości byli: wójt Gminy Niegosławice – Jan Kosiński, kierowniczka GOPS-u – Maria Nowak, radna Gminy Żary – Barbara Litewka, proboszcz lokalnej parafii ks. Ziemowit Katulski, zespół śpiewaczy Gościeszanki. Po gorącym posiłku i serdecznych przywitaniach przez gospodynię wieczoru Krystynę Adamenko – prezeskę Fundacji Pięknolesie – wystąpili: Beata Kozidrak, Wioletta Willas, Danuta Rin, Teresa Werner i inni wielcy artyści, którzy przy owacjach zaprezentowali kabaretowy show. Oficjalnego otwarcia balu dokonali członkowie z „Razem lepiej”, zapraszając wszystkich do wspólnego poloneza. A potem zabawa, radość, uśmiech i życzliwość trwały do… zmęczenia seniorów. Aplauz wzbudził ogromny tort ufundowany przez wójta Gminy Żary – Leszka Mrożka i kierowniczkę GOPS-u – Marię Nowak.

Członkowie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej” dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do nawiązania bliższych kontaktów z partnerską gminą Żary i Fundacją Pięknolesie. Szczególne słowa podziękowań dla wójta Gminy Postomino – Janusza Bojkowskiego za dofinansowanie wizyty studyjnej. Wyjazd ten zaowocuje nie tylko wymianą doświadczeń, ale przede wszystkim – już w niedługim czasie – działaniem na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem transportowym.

Teresa Rysztak