Pomiń menu

Światło historii Górnego Śląska

Światło historii Górnego Śląska

9 listopada odbył się kolejny wyjazd w ramach projektu ”Senior w jesiennej aurze”. Tym razem seniorzy z Klubu Seniora z Pawonkowa pojechali do stolicy województwa - Katowic.

Seniorzy zwiedzali Muzeum Śląskie w Katowicach i zabytkową dzielnicę Nikiszowiec. Już samo wejście na wystawę było silnym przeżyciem, bo odbywa się przez bramę kopalni Katowice, zrekonstruowaną na podstawie zdjęć z 4 czerwca 1989 roku – dnia, który uznano za początek przeobrażeń politycznych, przemysłowych i ekonomicznych w Polsce, zmieniających także oblicze regionu – Śląska.

Ekspozycja wystawy jest podzielona na dziewiętnaście przestrzeni ułożonych w sposób chronologiczno-tematyczny. Na wystawę wchodzi się przez markownię, dalej są części poświęcone dziejom najdawniejszym, w których można zobaczyć ówczesny Śląsk, kolejnych władców, rozwój osadnictwa, rozkwit życia kulturalnego i umysłowego.

Z kolei Nikiszowiec znajduje się we wschodniej części miasta i uważany jest za jedną z największych historycznych i architektonicznych atrakcji Katowic. Został wybudowany w latach 1908-1918 według projektu Georga i Emila Zillmannów jako osiedle robotnicze