Pomiń menu

Szkolenie wolontariuszy

Szkolenie wolontariuszy

W ramach działań w akcji Masz głos przeprowadziliśmy szkolenie wolontariuszy ,,Czy warto angażować swój czas? – wolontariat”. Zrobiliśmy jest zdalnie, na platformie Zoom. Prowadzącym był trener z Fundacji ,,Okno na Wschód”. W szkoleniu uczestniczyło 28 wolontariuszy.

Zakres tematyczny obejmował kilka zagadnień:

  • wolontariat, znaczy co? – ustalenie wspólnej definicji wolontariatu oraz wolontariusza, cechy charakterystyczne wolontariusza,
  • wolontariat jako forma rozwoju osobistego – jaka jest motywacja do podjęcia wolontariatu, jak się rozwijać, jak podnosić wyniki swojej pracy, jakie posiadać umiejętności,
  • gdzie prowadzić wolontariat – przedstawienie możliwych form wolontariatu, jak zgłaszać do się do wolontariatu, jak nawiązać współpracę z koordynatorem wolontariatu.