Pomiń menu

Warsztaty budowania więzi i relacji grupowych

Warsztaty budowania więzi i relacji grupowych

W miniony weekend Koło Gospodyń Wiejskich w Kotkowie brało udział w warsztatach „Budowanie relacji i więzi grupowych”, realizowanych w ramach akcji Masz Głos. Warsztaty prowadziła trenerka Karolina Frączkowska. Wspólna praca okazała się bardzo owocna, refleksyjna, trochę zabawna, uświadamiająca i budująca. Jest to ważny krok na naszej drodze w akcji Masz głos.

Cele, które postawiliśmy sobie w ramach akcji, jeszcze nie w pełni zrealizowaliśmy. Warsztaty pozwoliły nam przedefiniować wartości, do których dążymy, zaplanować na nowo działania, a przede wszystkim wzmocnić przekonanie, że wspólnie możemy wiele osiągnąć, a porażki i niepowodzenia to najcenniejsze doświadczenie dla naszej młodej organizacji.