Pomiń menu

Dzień drzewa na co dzień

Dzień drzewa na co dzień

Czy pamiętacie, że jesienią (10 października) jest Dzień Drzewa? Warto obchodzić takie święto codziennie, bo drzewa są tego warte, ale święto było dla nas pretekstem, by w temat drzew wciągnąć mieszkańców.

Codziennie zamieszczaliśmy informacje na temat drzew, zachęcając sąsiadów do podejmowania działań na ich rzecz. Teraz przygotujemy broszurę o tym, co mieszkańcy mogą zrobić w celu ochrony drzew:
  • w jaki sposób drzewa są objęte ochroną,
  • czego nie wolno robić w sąsiedztwie drzew,
  • gdzie można zadzwonić, gdy drzewa są niszczone (np. podcinane korzenie, zbyt mocno redukowane korzenie),

Nad broszurą pracujemy razem z urzędem, a publikacja planowana na styczeń 2022.

Spacer pod koronami drzew

Mieszkańców Łazarza i nie tylko zaprosiliśmy na spacer z dendrologiem po Parku Kasprowicza. Naszym przewodnikiem był dr Tomasz Maliński dyrektor Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu. Rozmawialiśmy o starych drzewach, o roli drzew w mieście i działaniach, jakie podejmuje miasto, jak i podejmują mieszkańcy, by poprawić drzewom warunki bytowania w mieście. Podczas spaceru poznawaliśmy miejscowe drzewa (niektóre bardzo egzotyczne jak „ciasteczkowe drzewo”, czyli  grujecznik japoński, który w tym miejscu osiągnął już spore rozmiary). Na przykładzie drzew rosnących zarówno w części „dzikiej” parku, jak w jego centrum analizowaliśmy wyzwania, jakie czekają na drzewa w mieście na co dzień. Zachęcaliśmy również  do podejmowania działań na rzecz drzew, w najbliższym sąsiedztwie.

PBO 2022
W ramach projektu związanego z drzewami w mieście przybliżaliśmy również zielone projekty zgłoszone w ramach PBO 2022, zachęcając mieszkańców Poznania, sympatyków i użytkowników ogrodu do głosowania.

Takim właśnie projektem był: „Wspierajmy 100-letnie drzewa w Poznaniu „, Zielony Budżet nr 9, mający na celu zadbanie o starsze drzewa (określenie 100-letnie jest umowne i nawiązuje do dość głośnej wypowiedzi byłego dyrektora ZZM w Poznaniu). Częstym powodem, dla którego stare drzewa są wycinane, jest obawa przed zagrożeniem, jakie może być związane z ich gorszym stanem zdrowotnym. Drzewa rosnące w miastach są bardziej narażone na susze i zanieczyszczenia powietrza, coraz częściej pojawiające się intensywne w przebiegu zjawiska pogodowe. Dodatkowo, w trakcie prac budowlanych często mają uszkadzany system korzeniowy. Jednocześnie stare, duże drzewa są niezmierne ważne miast, m.in. przyczyniają się do łagodzenia suszy miejskiej, redukcji temperatur latem, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza itd. Zastępowanie ich nowymi nasadzeniami nie wystarcza – nowe młode drzewa, sadzone zwłaszcza w pasach drogowych, często nie wytrzymują ciężkich warunków panujących w miastach i szybciej zamierają. Odpowiedzią na zmieniające się warunki klimatyczne jest przeprowadzanie dokładnych badań starych drzew i zabezpieczenie ich w razie potrzeby np. elastycznymi wiązaniami.

Projekt „Wspierajmy 100-letnie drzewa” przewiduje m.in szczegółową inwentaryzację starszych drzew wraz z badaniami specjalistycznymi, wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią zachowanie starszych drzew przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Dodatkowo przewidziane są spacery z dendrologami i arborystami, które są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie drzewami w mieście ale mają pełnić również rolę edukacyjną. Podobna rolę pełnić ma również publikacja raportu, inwentaryzacji drzew na wybranych terenach. Realizacja badań oraz spacerów w różnych częściach Poznania umożliwi dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Rok temu analogiczny projekt na PBO 2021 zgłosił zmarły niedawno przyrodnik i społecznik Kuba Kotnarowski, dlatego w tym roku dedykowaliśmy ten projekt Jemu.

Kolejnym projektem był „Dzika część Parku Kasprowicza dla mieszkańców”, projekt rejonowy XIII.12 , dotyczący otwarcia sąsiedzkiej, dzikiej część Parku Kasprowicza dla mieszkańców. Niezwykłe walory przyrodnicze tego obszaru powinny być dostępne dla wszystkich pragnących oddechu od zgiełku miasta i ceniących sobie kontakt z dziką przyrodą. O teren ten zabiegało stowarzyszenie Kolektyw Kąpielisko oraz Koalicja ZaZieleń Poznań. Proponowane zmiany mają charakter minimalnej ingerencji podnoszącej bezpieczeństwo. Pragniemy, by to miejsce pozostało jak najbardziej naturalne i dzikie, różnorodne i inspirujące. Utworzenie ekstensywnych punktów obserwacji pozwoli natomiast dokładnie i komfortowo przyglądać się zwierzętom, roślinom oraz procesom biologicznym zachodzącym np.: w martwym drewnie. Dyskretnie zamieszczone informacje pomogą wskazać na co warto zwracać uwagę.