Pomiń menu

Konferencja Organizacji Pozarządowych

Konferencja Organizacji Pozarządowych

Wraz z końcem roku podsumowujemy doświadczenia. Jednym z naszych kluczowych działań w 2021 r. było wzmocnienie i zsieciowanie organizacji społecznych powiatu mogileńskiego - jak przebiegało?

Wydarzenie zorganizowaliśmy na początku lata (19 czerwca) w Bielicach koło Mogilna pod hasłem: Konferencja oraz Warsztaty Organizacji Pozarządowych z Powiatu Mogileńskiego. Tematem przewodnim spotkania była współpraca wewnątrz środowiska organizacji społecznych, a także jego współpraca z samorządem lokalnym.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 osób. „Bardzo dziękuję wszystkim ngo-som za tak liczny udział w Konferencji Organizacji Pozarządowych Powiatu Mogileńskiego w Bielicach – tylko wspólnie mogliśmy zrealizować tak duże przedsięwzięcie. Trzeba zapału i chęci wielu ludzi, aby zorganizować takie wydarzenie. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych działań ” – mówi koordynator przedsięwzięcia, Jarosław Gębala.

Wśród prelegentów i prowadzących warsztaty byli: Iwona Janicka, Marcin Skonieczka, Lucyna Roszak, Emilia Golińska, Małgorzata Ciechanowska-Florczyk, Marta Lewandowska, Agnieszka Ziółkowska, Mirosława Tomasik, Anna Wróblewska – Zawadzka, Ryszard Ulatowski, Paweł Gębala, którzy przedstawili uczestnikom swoje doświadczenia związane z pracą w organizacjach społecznych.

Konferencję uświetnili swoją obecnością: przewodnicząca sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego – Elżbieta Piniewska, starosta mogileński – Bartosz Nowacki, burmistrz Strzelna – Dariusz Chudziński, sekretarz gminy Mogilno – Teodor Pryka, przewodniczący Rady Miasta Mogilna – Paweł Molenda, przewodniczący Rady Miasta Strzelna – Piotr Dubicki. Konferencję prowadzili Duet NiN – Konferansjerzy Karol Nawrot i Radek Nowak.

„Dziękuję za wsparcie finansowe: sejmikowi województwa kujawsko-pomorskiego, powiatowi mogileńskiemu, gminie Mogilno, gminie Strzelno, Lokalnej Grupie Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego, akcji Masz Głos – to wiele dla nas znaczy” – podkreślił Jarosław Gębala.

Patronat medialny objęli: Pałuki i Ziemia Mogileńska, StrzelnoOnline, Wasze Radio FM, Pałuki24, Mogilno – To się u nas dzieje, Monika Jurkiewicz Trener i Coach.

To MY MAMY GŁOS W MOGILNIE