Pomiń menu

Konferencja „Praca – przywilej dla każdego”

Konferencja „Praca – przywilej dla każdego”

29 listopada Fundacja Złota Rybka z Kukowa zorganizowała w ramach akcji Masz Głos konferencję „Praca - przywilej dla każdego”.

Konferencja dotyczyła problemu niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie oleckim, skutkującej wykluczeniem społecznym i zawodowym osób dotkniętych chorobą w różnym stopniu niepełnosprawności.

Goście

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Olecka – Marzanna Pojawa-Grajewska, burmistrz Olecka – Karol Sobczak, wiceburmistrz Sylwia Wieloch, wójt Kowal Oleckich – Krzysztof Locman, Agnieszka Maszkowska, koordynatorka akcji Masz Głos, Katarzyna Leszczyńska-Zarzecka, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu, wiceprezes Stowarzyszenia Adelfi – Aneta Makowska Bojsza. Obecni byli również dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele jednostek samorządowych, powiatowych i gminnych, m.in.  dyrektor PUP – Celina Górska, dyrektor PCPR – Wiesława Szymczyk, dyrektor MOPS – Marta Malinowska, dyrektor SP ZZOD w Jaśkach – Emilia Urbanowicz, kierownik WTZ – Marta Romotowska, z-ca kierownika ŚDS – Marzena Chmielewska, pracownik Wydziału Organizacyjnego ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Starostwie – Halina Kasicka.

Co już robimy

W temat Konferencji wprowadziła prezes Fundacji Złota Rybka – Wioletta Żukowska, która przybliżyła dotychczasowe działania sprawnych i niepełnosprawnych wolontariuszy Fundacji. Są to aktywizujące i łączące we wspólnym działaniu warsztaty tematyczne m.in. dla placówek edukacyjnych, działania edukacyjne i integracyjne na terenie gminy Olecko przy wykorzystaniu autorskiej planszowej gry Złota Rybka, która cieszy się dużym zainteresowaniem; gracze mają do wykonania zadania z różnych niepełnosprawności, np. jazdę wózkiem inwalidzkim czy posługiwanie się alfabetem migowym. Fundacja stworzyła też w ramach projektu „RAMIĘ w RAMIĘ Nowe FIO” spot społeczny „Ramię w Ramię”, który ma zmieniać postrzeganie osób niepełnosprawnych. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje i umiejętności dla swoich wolontariuszy, podczas których rozwijają talenty, tworzą, czują się potrzebni, integrują się. Młodzież z Fundacji z własnej inicjatywy prowadzi raz w tygodniu tzw. grupę wsparcia i rozwoju.

Otwarcie o wyzwaniach

Podczas otwartych spotkań z Fundacją uczestnicy Konferencji zgłaszali i zwracali uwagę na problem niskiego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie i gminie Olecko.  Pojawił się pomysł powstania Zakładu Aktywności Zawodowej i ta inicjatywa, która wyszła od rodziców osób niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych, skłoniła nas do działań w tym kierunku.

Agnieszka Maszkowska z akcji Masz Głos opowiedziała o ankiecie na temat aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w powiecie oleckim, którą przeprowadziła Fundacja Złota Rybka. W stworzeniu ankiety wsparli Fundację: akcja Masz Głos i Stowarzyszenie Adelfi z Ełku. Z kolei o działalności ZAZ od strony praktycznej mówiła dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu – Katarzyna Leszczyńska-Zarzecka. Odpowiedziała też na liczne pytania uczestników Konferencji, rozwiawszy wszelkie wątpliwości wobec funkcjonowania ZAZ-u. Burmistrz Olecka – Karol Sobczak opowiedział o wsparciu, na jakie mogą liczyć w gminie osoby niepełnosprawne. Natomiast temat aktywizacji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu oleckiego przedstawiła Starosta Olecki – Marzanna Pojawa-Grajewska.

Przed nami

Następnym etapem naszego projektu w akcji Masz Głos jest powołanie zespołu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z różnym rodzajem niepełnosprawności, zmierzającemu do powstania ZAZ u w powiecie oleckim. Chęć pomocy w dalszym działaniu zadeklarowała zarówno Agnieszka Maszkowska z akcji Masz Głos, jak i wiceprezes Stowarzyszenia Adelfi z Ełku – Aneta Makowska Bojsza.

Na zakończenie konferencji  został wyświetlony spot społeczny ”Ramię w Ramię”, przyjęty oklaskami. Słodki poczęstunek i gorące napoje przygotowało KGW Kukowianki z Kukowa. Fundacja Złota Rybka dziękuje prelegentom i gościom za konstruktywny udział w Konferencji „Praca -przywilej dla każdego” oraz Burmistrzowi Olecka za nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej.