Pomiń menu

Sprzątnij po swoim psie. To dobry zwyczaj

Sprzątnij po swoim psie. To dobry zwyczaj.

Mimo że sprzątanie po psie to podstawowy obowiązek każdego właściciela czworonoga, obserwujemy, że w naszej okolicy wciąż jest z tym problem na trawnikach.

Według obowiązującego prawa każda gmina uchwala własny regulamin określający obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXXI/678/21 z dnia 9 lutego 2021 roku (§23 pkt 2) dotyczącą utrzymania czystości i porządku na terenie Katowic „do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy usuwanie zanieczyszczeń stałych pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego”.

Mieszkańcy osiedla Kokociniec postanowili wspomóc egzekwowanie tego zapisu i zamontowali tabliczki zachęcające do sprzątania po swych pupilach. Jest to wynik działań społecznych w ramach tegorocznej akcji Masz Głos. Tabliczki przekazał grupie Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, która rozmieściła je po okolicznych trawnikach za zgodą zarządców terenów, czyli: Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

Działanie ma na celu zmienić świadomość i nawyki właścicieli czworonogów tak, by w ich pojęciu opieki nad pupilem mieściło się sprzątanie po nim. Będzie to przejaw troski i odpowiedzialności za otoczenie, ale też za zdrowie innych ludzi i zwierząt. Niesprzątanie po psie oznacza ryzyko roznoszenia larw pasożytów i szkodliwych bakterii, na które szczególnie narażone są małe dzieci i inne zwierzęta. Larwy glisty lub tasiemca mogą przedostać się do organizmu i spowodować chorobę pasożytniczą.

Sprzątanie po pupilu jest konieczne we wszystkich miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na zieleńcach, w parkach, na drogach, chodnikach czy też podwórkach. Wszystko, co zebraliśmy po swoim psie, należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne lub w pojemnikach do tego specjalnie przeznaczonych.