Pomiń menu

Czas na Erę Kobiet

Czas na Erę Kobiet

15 stycznia odbyło się podsumowanie projektu "Dwie przestrzenie, jeden świat", realizowanego przez Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Era Kobiet”. W 2021 brało w nim udział Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej”.

W ramach projektu „Dwie przestrzenie, jeden świat” odbyły się warsztaty World Caffe, warsztaty wzmacniające – praca nad autoprezentacją, wizerunkiem. Powstała Zachodniopomorska Sieć Kobiet, odbyły się kampanie społeczne dotyczące praw pacjenckich. Ważne było edukowanie w zakresie praw człowieka i praw kobiet, doradztwo obywatelskie, prawne, psychologiczne z zakresu ekonomii społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Inicjatorką działań i prezeską koszalińskiej „Ery Kobiet” jest Dorota Chałat.

W działaniach i w styczniowym spotkaniu podsumowującym uczestniczyła Teresa Rysztak, prezeska Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem Lepiej”.

W ramach projektu został wydany „Poradnik liderki” i „Poradnik Obywatelski”. Kilkanaście pań z województwa zachodniopomorskiego współtworzyło treści tego poradnika. „Miło poinformować, że i nasze – Stowarzyszenia – i moje osobiste doświadczenia w organizacji pozarządowej znalazły miejsce w publikacji <Ja, liderka>.  Jako 15 letnia organizacja – obecnie głównie nastawiona na pracę z seniorami, mamy wiele doświadczeń i wypracowanych metod. Najistotniejsze to nie zamykać się w czterech ścianach, robić coś dla siebie i innych. Jeżeli tylko uspokoi się sytuacja zdrowotna w kraju – ruszamy z nowymi działaniami, z kabaretem, może tańcem, zawsze z integracją i edukacją”, mówi Teresa Rysztak.