Pomiń menu

Zaczynamy drugi rok działań

Zaczynamy drugi rok działań

2022 to drugi rok istnienia Klubu Seniora w Pawonkowie. Zaczęliśmy go od nagrody Super Samorząd dla nas i Wójt Pawonkowa. Potem rzeczywistość przyspieszyła. Jak się w niej odnaleźliśmy?

 

W nowy rok wchodziliśmy jeszcze w atmosferze zabawy świątecznej przy muzyce Henryka Czicha w bibliotece w Lisowicach, spotkań na zebraniach w Klubie i wspólnego kolędowaniu. W styczniu podjęliśmy poważny temat poszukiwania osób zaginionych. Wiemy, że zaginięcia bywają skutkiem demencji seniorów. Nieco szerzej opowiedział nam o tym podczas pogadanki w Klubie Lubomir Wójcicki z OSP Solarni, która specjalizuje ię w poszukiwaniu osób zaginionych. Dwie seniorki z naszego grona zdecydowały się na udział w wideoklipie, który ma uwrażliwiać na sytuacje kontaktu z osobami z demencją.

Na przełomie stycznia i lutego sytuacja epidemiologiczna zmusiła kierownictwo GOPS-u i przedstawicieli Klubu Seniora do zawieszenia działań na trzy tygodnie. Po tej przerwie seniorzy wrócili do swoich obowiązków i prac ze wzmożoną energią. Grupa rękodzielnicza zabrała się za zdobienie Klubu i ozdoby już wielkanocne. Grupa kulinarno-wypiekowa zadbała o przysmaki na tłusty czwartek. GOPS zaktywizował chętnych do zajęć gimnastycznych; opłaciła im część zajęć. 20 pań postanowiło kontynuować treningi i w ten sposób od połowy lutego systematycznie ćwiczy. Do tego doszły wyjazdy na basen do Tarnowskich Gór, wprawdzie tylko raz w miesiącu, ale ćwiczenia i masaże wodne poprawiają kondycję seniorów. 8 marca odbyło się spotkania pań w klubie, a odpowiedzialność za organizację przyjęli panowie. Było własnoręcznie upieczone ciasto i ciasteczka, kawa, lizaki, czerwone goździki, występ Marii Fonfary i Mariana Nocunia z zespołu „Za młodzi na sen”.

Na co dzień o dobrą współpracę z Urzędem Gminy, GOPS-em z kierownictwem gminnych bibliotek, sołtysami w gminie, dba animator Klubu Andrzej Kumor. Nawiązuje kontakty z osobami prywatnymi, dzięki czemu 21 marca rozpoczął się cykl spotkań sołtysów z dziesięciu sołectw w gminie. Klub gościł sołtyskę Pawonkowa Monikę Blewąska, która opowiedziała o swojej pracy, odpowiadała na pytania uczestników spotkania.

Jakie jeszcze były spotkania w Klubie? Sylwia Owczarek zapoznała z celem programu Czyste Powietrze, realizowanym w gminie Pawonków. Ewelina Piskoń z Urzędu Gminy opowiedziała o lokalnym wsparciu dla uchodźców z Ukrainy, a konkretnie o pomocy materialnej na naszym terenie. Seniorki: Teresa Korzeniowska, Teresa Radzioch, Renata Mańka i Krystyna Kroll zaangażowały się w pracę przy segregacji odzieży i wydawanie jej potrzebującym. Klub gościł Valentynę z Korotynia, która wraz rodziną przebywa w Pawonkowie. Seniorzy mogli bezpośrednio o niej usłyszeć o sytuacji ludzi w wyniku działań wojennych na Ukrainie.