Pomiń menu

Ruszamy z działaniami w Masz Głos

Ruszamy z działaniami w Masz Głos

Naszym celem w tegorocznej edycji akcji Masz Głos jest utworzenie platformy informacyjnej, dzięki której będziemy pozyskiwać używane, ale wciąż sprawne urządzenia AGD. Później przekażemy je osobom potrzebującym i uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, podejmiemy szereg działań promocyjnych i informacyjnych. Już w najbliższych dniach w Świętochłowicach pojawią się plakaty informujące o naszym udziale w akcji Masz Głos. Poprzez artykuły prasowe będziemy zachęcać mieszkańców do współpracy, a w internecie udostępnimy profil, na którym będziemy publikować informacje o dostępnych i potrzebnych urządzeniach.

Potrzebujemy współpracy z samorządem

Podejmiemy również próbę nawiązania współpracy z władzami miasta, aby móc pozyskiwać sprawny sprzęt AGD ze świętochłowickich PSZOK-ów i aby otrzymać lokal, w którym będziemy magazynować urządzenia. W tym celu złożyliśmy już pisma w Urzędzie Miasta i w MPGK, a Fundacja Batorego wyśle do Prezydenta Miasta list informujący o naszym udziale w akcji Masz Głos, zachęcający również do współpracy z naszą organizacją.

Czas powiedzieć: sprawdzamy

Mamy nadzieję, że tym razem władze miasta pozytywnie rozpatrzą nasze wnioski, które są ukierunkowane na pomoc mieszkańcom – zwłaszcza, że zarówno prezydent Daniel Beger, jak i Prezes MPUK Jacek Kamiński, w ubiegłych latach byli uczestnikami akcji Masz Głos. Wówczas deklarowali konieczność współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – przyszedł czas, aby powiedzieć: „sprawdzamy”.