Pomiń menu

Mamy pomysły i szkolimy się

Mamy pomysły i szkolimy się

Mamy ręce pełne roboty... W tym roku zgłosiliśmy się do akcji Masz Głos z pomysłem stworzenia planu zagospodarowania terenu przy Urzędzie Gminy. Więc szkolimy się i zdobywamy wiedzę i narzędzia do pracy. Gdzie i jak?

W weekend 27-29 mają braliśmy udział w ogólnopolskim Zlocie Masz Głos w Zegrzu Południowym koło Warszawy. Były warsztaty, jak rozmawiać z lokalnymi władzami, czy jak tworzyć ogrody społeczne. Nie zabrakło czasu na integrację. Natomiast 2 czerwca mieliśmy szansę odwiedzić gminę Wisznice (lubelskie) w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Pracownię Samorządową Fundacji Batorego. Spotkaliśmy się tutaj z wójtem Piotrem Draganem, który opowiedział nam o gminie i dobrych praktykach, jakie stosują. Odwiedziliśmy także piękne zrewitalizowane budynki, m.in. dawnej cerkwi.

Cieszymy się, że wójt Magdalena Sałek-Lewczyk towarzyszy nam w całym tym procesie. Mamy dużo inspiracji i pomysłów na działania.