Pomiń menu

Zdobywamy przyrodniczą wiedzę

Zdobywamy przyrodniczą wiedzę

Rok temu we wrześniu nasi wolontariusze spotkali się w siedzibie dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego z Rafałem Kurczewskim, dyrektorem, herpetologiem. Opowiedział nam o płazach i gadach, głównie tych, które żyją na obszarze Parku. Niedawno przyszła kolej na wizytę w terenie. Dostaliśmy solidną dawkę wiedzy!

13 czerwca, kiedy odbyła się ta wizyta, mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają miejsca przygotowane przez Park w celu ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem i przywrócenia różnorodności biologicznej oraz równowagi w środowisku, która często bywa zachwiana w wyniku działań człowieka (np. rolnictwo).
Zobaczyliśmy zbiorniki wodne przygotowane dla płazów, które w wyniku zmian środowiskowych nie mogły znaleźć miejsc bytowania i rozmnażania. Zasiedliły je różne gatunki, w tym traszka grzebieniasta. Liczebność tego gatunku poważnie zmniejszyła się z powodu utraty siedlisk, dlatego podejmuje się próby ich przywrócenia. Jak się okazuje, są to próby udane.
Innym rozwiązaniem ekologicznym wprowadzonym w WPN są pasy kwietne. Nie tylko pięknie wyglądają, ale przede wszystkim pozwalają na zwiększenie bioróżnorodności.
 O działaniach WPN-u i planach ma kolejne lata w celu zwiększenia bioróżnorodności można więcej przeczytać w artykule dr. R. Kurczewskiego na portalu Sozosfera.