Pomiń menu

Na debacie o raporcie!

Na debacie o raporcie!

Raport o stanie gminy to od kliku lat obowiązkowy dokument dla samorządowców. W czerwcu odbywają się debaty nad tym, co znalazło się w jego treści. W debatach mogą brać udział mieszkańcy i podzielić się swoimi uwagami, zadać pytania. Właśnie na takim spotkaniu byliśmy w Stroniu Śląskim.

Raport urzędu w Stroniu Śląskim został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. To 140 stron z opracowaniem wszystkich istotnych dla mieszkańców spraw i problemów za rok ubiegły (2021). Aby wziąć udział w debacie, należało zebrać minimum 20 podpisów mieszkańców gminy popierających kandydata do debaty.

„W debacie powtórzyłem wiele problemów jeszcze z debaty 2020 roku, które wciąż nie zostały rozwiązane. Poruszyłem wiele nowych spraw, np. braku reprezentacji mieszkańców terenów wiejskich w radzie miast. Wynika to m.in. ze zmian ludnościowych w gminie. Są one skutkiem pandemii i migracji na wieś. Jest jeszcze wiele do zrobienia w polityce finansowej, komunikacji z mieszkańcami, wsłuchiwaniu się w głos mieszkańców, w ich postulaty itp.”, mówi Mieczysław Makarewicz z Stowarzyszenia Przyjaciół Doliny Białej Ladeckiej „Kruszynka”.

Fot. Photo by Mikołaj/Unsplash