Pomiń menu

Narada obywatelska o kosztach energii

Narada obywatelska o kosztach energii

Eksperci od kilkudziesięciu lat przewidywali problem rosnących kosztów i stabilności dostaw energii, który dziś dotyczy nas wszystkich. Warto na ten temat rozmawiać, by działać i wprowadzać w życie najkorzystniejsze rozwiązania dla obywateli. Zobaczcie, jak do tematu podeszła społeczność Kalisza Pomorskiego.

Grupa „Pokojowy Klimat” zorganizowała naradę obywatelską dla mieszkanek i mieszkańców. Co podczas niej wybrzmiało? M.in.:

  • ubóstwo energetyczne to m.in. wybór, czy mam zapłacić za prąd/ogrzewanie, czy kupić jedzenie/leki;
  • wielu mieszkańców jest na granicy „ubóstwa energetycznego”, tzn. ich dochód o kilka złotych rzekracza dochód upoważniający do świadczeń społecznych;
  • dochód upoważniający do świadczeń społecznych jest zbyt niski, tzn. „nie pozwala umrzeć, ale też żyć”. Przy tym dochodzie, „by przeżyć trzeba kombinować”;
  • pod względem dochodu na jednego mieszkańca należymy do grona „bogatych gmin” w kraju;
  • „nie ma możliwości przelewania pieniędzy mieszkańcom”;
  • doświadczamy ograniczoności zasobów: energii elektrycznej, źródeł ciepła, wody. Ceny będą rosły;
  • może część wysokiego dochodu gminy przeznaczyć na inwestycje dzięki, którym mieszkańcy ponosiliby mniejsze koszty opat za energię, ciepło?
  • Jakie są i będą możliwości inwestycji i źródeł ich finansowania z np. Krajowego Planu Odbudowy?
  • Prawo powinno być dyskutowane z obywatelami, abyśmy je rozumieli, a przede wszystkim wiedzieli z wyprzedzeniem, kiedy zostanie wprowadzone np. aby zebrać pieniądze na wkład własny.

Dr Joanna Suchomska była pod wrażeniem mieszkańców Kalisza Pomorskiego, którzy szybko „wyłapują kluczowe i praktyczne rozwiązania, ale też widzą wyzwania”.

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu narady obywatelskiej: pracownikom Urzędu Miasta Kalisza Pomorskiego z Burmistrzem na czele, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim, grupie nieformalnej „Pokojowy klimat”, Fundacji „Stocznia” w Warszawie, akcji Masz Głos Fundacji Batorego, dr Joannie Suchomskiej, a przede wszystkim mieszkańcom za dyskusję.

Dziękujemy za odwagę myślenia i działania!

Na zdjęciu rekomendacje obywateli Kalisza Pomorskiego.

Grupa „Pokojowy klimat”