Pomiń menu

Aleja lipowa

Aleja lipowa

Sołectwo Ustronie Morskie – Komisja Dialogu Społecznego ds. Kształtowania Zieleni i Ochrony Przyrody uratowała aleję lipową przed wycinką. Stanęli w obronie ponad setki stuletnich drzew, wzdłuż których przebiega droga powiatowa między Ustroniem Morskim a Kołobrzegiem. Choć trasa jest intensywnie używana, nie była remontowana od lat. Projekt jej odnowienia zakładał wycinkę drzew, poszerzenie i dobudowanie parkingu. Mieszkańcy Ustronia uważają aleję lipową przy drodze powiatowej za wizytówkę swojej miejscowości, dlatego decyzja o planowanej wycince drzew wywołała ich sprzeciw.

Żeby załatwić sprawę, trzeba było wielu spotkań konsultacyjnych z udziałem władz samorządowych, urzędników i służb odpowiadających za bezpieczeństwo przy drogach. Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska potwierdził dobrą kondycję drzewostanu jako niezagrażającą zdrowiu i życiu użytkowników drogi. Ewa Bielec, nauczycielka biologii, która od lat działa na rzecz drzewostanu lipowego, zorganizowała zbiórkę podpisów mieszkańców pod petycją w sprawie ochrony alei. Zebrała 300 podpisów, ale petycja została odrzucona z racji podpisów młodzieży, choć zgodnie z art. 63 Konstytucji i ustawą o petycjach każdy może się podpisać pod sprawą ważną dla mieszkańców, a wiek nie ma tutaj znaczenia. Jan Jankiel – projektant dróg z dużym doświadczeniem – przygotował projekt przebudowy ul. Kolejowej zakładający ocalenie lip i będący alternatywą dla projektu władz. Koszt przygotowania projektu pokryli mieszkańcy, którzy zorganizowali na ten cel zbiórkę.

Kampania na rzecz ochrony alei odbywała się w mediach lokalnych, ogólnopolskich, w mediach społecznościowych, na portalach internetowych. Za ochroną drzewostanu opowiedziało się także Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu. Władze Gminy ostatecznie dały się przekonać – wstrzymały wycinkę drzew i przyjęły alternatywny projekt do rozpatrzenia. „Najtrudniej było przekonać władze, że można inaczej” – mówi Olga Sroka, sołtyska Ustronia Morskiego.

Sołectwo Ustronie Morskie – Komisja Dialogu Społecznego ds. Kształtowania Zieleni i Ochrony Przyrody została laureatem nagrody Super Głos za uratowanie alei lipowej przed wycinką.