Pomiń menu

Dialog międzypokoleniowy

Dialog międzypokoleniowy

SAM Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży Oborniki, Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Franciszka Mickiewicza w Rożnowie i władze gminy razem zrealizowali pierwszą Sesję Dialogu w Obornikach.

„Zauważyliśmy dużą otwartość samorządu gminy Oborniki na wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności, a jednocześnie mało rozmów i inicjatyw między organizacjami społecznymi oraz młodzieżą. Mieszkańcy nie bardzo chcieli angażować się w sprawy, które bezpośrednio ich dotyczą. Chcieliśmy usłyszeć się nawzajem, poznać poglądy różnych środowisk”, mówi Patrycja Karolczak z SAM Stowarzyszenia Aktywizacji Młodych.

Sesja Dialogu zgromadziła 50 osób reprezentujących różne środowiska. Przy jednym stoliku siedzieli: uczeń i radny, senior i nastolatek rozmawiający: „czy dialog międzypokoleniowy działa w naszych gminach i gdzie?”, „Decydenci dla nas, nie przeciwko nam”, „Czego oczekujemy od organów młodzieżowych?” i „Jakie inicjatywy możemy realizować razem?”. Na podstawie rozmów powstanie raport o dialogu międzypokoleniowym, działaniach i perspektywach Młodzieżowej Rady Miasta, a radni są zainteresowani kolejnymi takimi sesjami, bo zobaczyli w nich dobry sposób na poznawanie potrzeb mieszkańców.

„Sesja była rodzajem platformy dialogu i dotyczyła tematów, na które dotychczas nie było szansy porozmawiać wprost. Pozwoliła też skupić się na potencjalnych rozwiązaniach problemów, a nie tylko opiniach czy narzekaniu, Spotkanie międzypokoleniowe, zarazem z samorządem było niezmiernie potrzebne”, mówi Jacek Janicki, koordynator akcji Masz Głos, który na miejscu obserwował przebieg wydarzenia.

W gminie Oborniki jest więcej przykładów współpracy władz z młodymi mieszkańcami. To między innymi sprawa braku boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie.  Jest w nim klasa o profilu sportowym, a wielu absolwentów idzie do szkół mistrzostwa sportowego. W 2022 roku Samorząd Uczniowski zaczął starać się o boisko z prawdziwego zdarzenia, z bezpieczną nawierzchnią do m.in. gry w piłkę ręczną. W inicjatywę szczególnie zaangażowały się: Roksana Olszewska (już absolwentka szkoły), Małgorzata Kasprzak – nauczycielka opiekująca się Samorządem Uczniowskim, oraz Julia Glura-Karasiewicz i Eliza Dąbrowicz, uczennice. Nad projektami boiska pracowały wszystkie zespoły klasowe. Uczniowie złożyli też wniosek o dostęp do informacji publicznej, aby dowiedzieć się więcej, jak w przeszłości zafunkcjonowała sprawa boiska w gminie. Kluczowe jest, aby projekt został zrealizowany zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez młodzież. Pod koniec 2022 roku spotkała się ona z burmistrzem, z którym rozmawiała o planach związanych z funkcjonalnością boiska. Zwiastunem postępów jest budowa oświetlenia przy starym boisku sportowym.

Kolejną inicjatywą na styku władze samorządowe w Obornikach i młodzi jest plan powołania Gminnego Rzecznika Praw Ucznia.

Stowarzyszenie Aktywizacji Młodych, Samorząd Uczniowskiego ZSP w Rożnowie i władze gminy Oborniki są laureatami nagrody Super Samorząd za organizację pierwszej Sesji Dialogu.