Pomiń menu

Dostępność

Dostępność

Dwa lata temu Fundacja Transgresja opracowała raport na temat barier, z jakimi w transporcie publicznym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmagają się osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi i przekazała go Zarządowi Transportu Metropolitalnego. Raport nie spoczął w szufladzie.

Z inicjatywy Krzysztofa Wostala powstał zespół roboczy czuwający nad wdrażaniem wytycznych z raportu, w skład którego weszli m.in. przedstawiciele ZTM, członkowie Fundacji Transgresja i Grzegorz Wójkowski. Efekty? Osiem zmian w tramwajach i autobusach:

  • naklejki z brajlowskimi oznaczeniami stanowisk na tablicach rozkładowych oraz z kodami QR, które prowadzą do stron internetowych z rozkładami jazdy danego przystanku,
  • ujednolicenie umiejscowienia kodów QR – teraz są już zawsze w prawym dolnym rogu tabliczki rozkładowej, a nie w przypadkowym miejscu,
  • ustandaryzowana głośność sygnałów akustycznych przed zapowiedziami wewnątrz pojazdów,
  • wprowadzenie do umów przewozowych zapisu, że kierowcy autobusów nie mogą ściszać komunikatów głosowych,
  • dodatkowa zapowiedź głosowa w tramwajach z informacją: „uwaga – wysiadanie na jezdnię”,
  • wymóg kontrastowych oznaczeń progów w wejściach do autobusów i na przystankach, gdzie taka sytuacja ma miejsce; zostało to także wprowadzone jako zapis w wymogach przetargowych dotyczących floty pojazdów.

Pod koniec 2022 roku Fundacja Transgresja przeprowadziła wywiady z kilkunastoma osobami z niepełnosprawnościami sensorycznymi, aby sprawdzić, czy wprowadzone zmiany są użyteczne. W ich opinii jest bezpieczniej i bardziej komfortowo, ale na wdrożenie czekają dwa najważniejsze postulaty: zewnętrznej informacji głosowej i pełnej dostępności rozkładów jazdy w internecie. Fundacja Transgresja opublikowała raport pokontrolny, w którym przedstawiła stan dostępności transportu publicznego w Metropolii po roku współpracy z ZTM-em.

Zmienia się też świadomość mieszkańców Metropolii, jak mogą pomóc osobom ze szczególnymi potrzebami, bo Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia rozpoczęła publikację na swoim profilu na Facebooku informacji o tym, jak funkcjonują ludzie z niepełnosprawnościami w transporcie publicznym i jak współpasażerowie mogą ich wesprzeć w korzystaniu z pojazdów. Dostępność jest wspólną sprawą, niezależnie od indywidualnych potrzeb.

Fundacja Transgresja i Zarząd Transportu Metropolitalnego są laureatami nagrody Super Samorząd za wdrożenie zmian w organizacji transportu publicznego pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.