Pomiń menu

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Mieszkańców dla Trzebnicy przygotowało projekt uchwały dotyczącej zasad i sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie. Grupa złożyła go do Rady Miasta w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Konsultacje są co prawda obligatoryjne tylko w niektórych przypadkach, ale są bardzo dobrą praktyką. Warto pytać mieszkańców o zdanie przy okazji np. planów inwestycyjnych miasta, albo o inne decyzje władz, bo bezpośrednio wpływają na życie całej społeczności. Skutkiem braku konsultacji może być późniejsza dezaprobata dla działań władz lub niezadowolenie mieszkańców. Ale żeby konsultacje działały, wcześniej musi być uchwała w ich sprawie. Dlatego tak cenne jest działanie grupy mieszkańców z Trzebnicy.

Stowarzyszenie Mieszkańców dla Trzebnicy jest laureatem nagrody Super Głos za przygotowanie projektu uchwały dotyczącej zasad i sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie.