Pomiń menu

Lokalni artyści i miasto

Lokalni artyści i miasto

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova” zauważyło zbyt małą obecność artystów lokalnych na wydarzeniach organizowanych przez miasto. Chętnie zapraszane są gwiazdy z zewnątrz. Aby wzmocnić więzi między miastem a lokalnymi artystami, Joanna Zubrycka, która jest aktorką, wokalistką i producentką muzyczną, wymyśliła Kawiarenki Artystyczne. Zaprosiła na nie przedstawicieli środowiska artystycznego – również artystów z Ukrainy i Białorusi, którzy szukają schronienia w Białymstoku, i władze. Tematami rozmów było m.in.: angażowanie artystów w kształtowanie polityki kulturalnej i promocyjnej miasta, formy wsparcia, jakich miasto może udzielać twórcom, m.in. stypendia, w ramach Funduszu Współpracy.

Efektem spotkań jest praca nad stworzeniem katalogu twórców białostockich, który trafi do lokalnych instytucji kultury, aby mieszkańcy i organizatorzy różnych wydarzeń wiedzieli, jak szerokie jest grono artystów, których mogą zapraszać do współpracy. Powstała też lista postulatów dotyczących zakresu współpracy między artystami a władzą.

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Supernova” jest laureatem nagrody Super Głos za za organizację kawiarenek artystycznych i działania na rzecz lokalnych twórców.