Pomiń menu

Młodzi konsultują

Młodzi konsultują

W Jabłonnie w samym centrum wsi jest wielki kwartał z dorodnymi drzewami i rzeką Czerniejówką. Niełatwo było się tu dostać, a miejsce wydawało się szczególnie cenne w ciepłych miesiącach roku. Temat podchwyciła Młodzieżowa Rada Gminy i właśnie dlatego wójcina wraz z Radą Gminy powierzyła jej odpowiedzialne zadanie przeprowadzenia konsultacji w sprawie tego terenu.

Młodzież poradziła sobie z tym zadaniem wzorowo – przede wszystkim zaangażowała do rozmowy różne grupy mieszkańców. W dzień konsultacji ustawiła plansze z pytaniami i wydruki mapy miejsca, aby łatwiej było wyobrazić sobie możliwości jego zaprojektowania. Mieszkańcy przyczepiali do plansz kartki z pierwszymi pomysłami. Mogli też wypowiedzieć się przez rysunek. Nie wszyscy od początku zgadzali się ze sobą, ale finalnie udało się wypracować końcową wersję, która przybrała postać wizualizacji architektonicznych zagospodarowania terenu.

„Właśnie to był ważny element w całym procesie, kiedy zdali sobie sprawę, jak różne potrzeby mają ludzie, jak różnie patrzą na ten teren i że projektowanie rozwiązań jest trudne, bo łatwo przeoczyć kogoś i jego potrzeby”, mówi Izabela Giza, opiekunka Młodzieżowej Rady Jabłonny.

Konsultacje były czytelnym sygnałem, że plan zagospodarowania terenu może powstawać przy udziale całej społeczności: mieszkańców, Młodzieżowej Rady Gminy, Rady Gminy, wójciny. Wizualizacje architektoniczne zagospodarowania terenu trafiły do wniosku złożonego przez Urząd Gminy o dofinansowanie ze środków unijnych. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, powstanie tutaj park z licznymi podestami nad rzeką, miejscami do swobodnej rekreacji i wypoczynku wśród drzew.

Młodzieżowa Rada Gminy Jabłonna i władze gminy Jabłonny jest laureatem nagrody Super Samorząd za za przygotowanie i przeprowadzenie przez młodzież konsultacji społecznych dla wszystkich mieszkańców.