Pomiń menu

Sołectwo dla młodych

Sołectwo dla młodych

Jak zauważyła sołtyska Janoch – Anna Tyszka: „Dzieci i młodzież nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach wsi, które ich również dotyczą”, choć przecież są takimi samymi mieszkańcami jak wszyscy inni. Najpierw więc powołała Młodzieżową Radę Janoch. Uczestnictwo w niej zaproponowała wolontariuszom Stowarzyszenia Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych. Powierzyła im zbieranie propozycji działań dla dzieci pod kątem wniosku do funduszu sołeckiego. Razem zrobili spotkanie konsultacyjne z udziałem dzieci i ich rodziców. Finalnie zapadła decyzja, że najbardziej przydałyby się warsztaty dla dzieci i młodzieży. Rada Sołecka przeznaczyła na nie 1200 zł.

Na razie Młodzieżowa Rada i Dziecięcy Fundusz Sołecki działają w Janochach na zasadzie ustnego zobowiązania sołtyski. Aby mogły funkcjonować także w kolejnych latach, trzeba to uregulować w prawie lokalnym. Nad zmianą już pracuje Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych razem z prawniczką z akcji Masz Głos i w konsultacji z sekretarz gminy Troszyn.

Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywy Łączą Aktywnych jest finalistą nagrody Super Głos za powołanie Młodzieżowej Rady Janoch i utworzenie Dziecięcego Funduszu Sołeckiego.