Pomiń menu

Standardy ochrony zieleni

Standardy ochrony zieleni

Inicjatywa Lokalna Między Drzewami opracowała we współpracy z mieszkańcami i ekspertami postulaty dotyczące dbania o zieleń miejską. Działanie grupy to reakcja na wycinki drzew, które odbywały się we Włodawie mimo protestów i happeningów uświadamiających wartość zieleni. Szalę goryczy przelało usunięcie trzech prawie stuletnich lip i jesionów w centrum miasta. Mieszkańcy zawiesili ich nekrologi tuż koło rynku.

Standardy dotyczą m.in. doboru roślin do nasadzeń, ich pielęgnacji, właściwego cięcia drzew oraz dokumentowania ochrony gatunkowej. Miasto na razie odrzuciło projekt, ale współpracuje ze społecznikami na odcinku aktualizowania informacji dotyczących zieleni miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej. Grupa złożyła sześć wniosków dotyczących informacji o ochronie gatunkowej, wzorów zgłoszenia i wniosku o wycięcie drzewa lub krzewu. Zwróciła uwagę na brak informacji o zakazach wycinek drzew wynikających z ochrony gatunkowej. Miasto sukcesywnie uzupełnia, aktualizuje, ale Inicjatywa nie odpuści też swojego flagowego projektu standardów.

Inicjatywa Lokalna Między Drzewami jest finalistą nagrody Super Głos za ze stworzenie zielonych standardów i próbę ich wdrożenia, aby łatwiej było opiekować się drzewami i terenami zielonymi we Włodawie.