Pomiń menu

Trzecie miejsce

Trzecie miejsce

Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno dąży do stworzenia miejsca na działania społeczne w powiecie mogileńskim. Przydałoby się na takie inicjatywy jak np. Konferencja Organizacji Pozarządowych, którą Stowarzyszenie zorganizowało jesienią ubiegłego roku, aby nawiązać kontakty i wzmocnić kompetencje potrzebne na co dzień do pracy w trzecim sektorze. Uczestniczyło w niej 60 przedstawicieli środowiska społecznego w powiecie, a także lokalnych urzędów, co pokazuje skalę zainteresowania i potrzebę wymiany doświadczeń, a wydarzenie odbywało się w Zespole Szkół w Mogilnie.

Miejsce musiałby spełnić pewne warunki: być bezpłatne i ogólnodostępne w niestandardowych godzinach i w weekendy. Przegląd okolicy pokazuje, że najtrudniejsza do pokonania jest bariera swobodnej dostępności czasowej. Problem może rozwiązać powołanie Centrum Organizacji Pozarządowych.

Członkowie Stowarzyszenia Pozarządowe Mogilno już rozmawiali na ten temat z Elżbietą Piniewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Tomaszem Krzesińskim, Starostą Powiatu Mogileńskiego, Leszkiem Duszyńskim, burmistrzem Mogilna i Marcinem Barczykowskim, wójtem Gminy Dąbrowa.

Stowarzyszenie Pozarządowe Mogilno jest finalistą nagrody Super Głos za wzmacnianie sektora społecznego w powiecie mogileńskim i dążenie do stworzenia stałej siedziby na potrzeby tego środowiska.