Pomiń menu

Wycinki drzew

Wycinki drzew

Grupa „Gorzów dla Drzew” opracowała „Raport o stanie drzew w Mieście Gorzowie Wielkopolskim zarok 2021 (2015-2021)” dotyczący zezwoleń na wycinki, nasadzenia i zarzadzanie drzewostanem i „Mapę Koron Drzew” – narzędzie obrazujące pokrycie miasta koronami drzew. Materiały są odpowiedzią na chaos informacyjny, z jakim zderzyła się grupa, gdy chciała dowiedzieć się więcej o decyzjach władz w sprawie zieleni w Gorzowie.

„Szukaliśmy informacji, ile drzew zostało w ostatnich latach wyciętych w naszym mieście, a ile nasadzonych. Złożyliśmy wnioski do Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dostaliśmy odpowiedzi, jednak dane okazały się niepełne, sprzeczne, nawet gdy pochodziły z jednego urzędu. Chaos informacyjny wypływał bezpośrednio z braku komunikacji międzywydziałowej oraz braku kontroli nad terenami miejskimi zarządzanymi przez różne jednostki”, mówi Anna Socha, członkini Grupy „Gorzów dla Drzew”. 

Wskutek nieładu informacyjnego Gorzów nie kontroluje wycinek na swoich terenach, podczas gdy rola zarządzania zielenią rośnie wobec nasilającego się kryzysu klimatycznego i skutków betonozy. Raport może pomóc opanować tę sytuację w szczególności w zakresie dostępu do informacji, ponieważ zawiera dane na temat drzewostanu w mieście. Autorzy publikacji opracowali je na podstawie danych GUS i Google Maps oraz analizy decyzji Urzędu Miasta w sprawie wycinek.

Grupa „Gorzów dla drzew” została laureatem nagrody Super Głos za opracowanie raportu i „Mapy koron drzew”, które mogą usprawnić zarządzanie zielenią w Gorzowie Wielkopolskim.