Pomiń menu

Sołectwo Dobra i Klub „Uśmiech”

Sołectwo Dobra i Klub „Uśmiech”

Klub „Uśmiech” to świetlica kontenerowa, która działa w sołectwie Dobra w gminie Sędziejowice. Pomysł na działalność Klubu powstał w chwili pisania przez sołtyskę – Dorotę Mirowską – grantu w ramach programu Infrastruktura Sołecka na Plus w celu pozyskania pieniędzy na budowę świetlicy. Brakowało miejsca spotkań dla mieszkańców w tym sołectwie.

Pora na kolejny krok. Głównym zamiarem sołtyski i całej społeczności lokalnej, z którym zgłosili się do akcji Masz Głos, jest aktywizacja mieszkańców różnych grup. Wychodzą z tą propozycją do młodych mam z dziećmi, młodzieży i seniorów. Chcą, aby otworzyli się na siebie i zaproponowali własne pomysły na inicjatywy w zależności od zainteresowań i możliwości. Sołtys i KGW „Dobrowianki” pomogą w działaniach, umożliwią kontakt z samorządem gminy i jego podległymi jednostkami.

Mieszkańcy mają do dyspozycji boisko, altanę rekreacyjną i właśnie świetlicę kontenerową Klub „Uśmiech”. Wszystko jest blisko siebie na jednej działce, na której znajduje się również przedszkole. „Mamy nadzieję, że wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców i oddanie im głosu w działaniu zachęci innych spoza naszej miejscowości do dołączenia do nas i działania w Klubie „Uśmiech”. Bo to ma być miejsce otwarte dla każdego, kto chce uczestniczyć w rozwoju lokalnej społeczności”, mówi Dorota Mirowska.