Pomiń menu

Gorzów dla Drzew w Urzędzie Miasta

Gorzów dla Drzew w Urzędzie Miasta

W marcu uczestnicy inicjatywy Gorzów dla Drzew spotkali się z sekretarzem Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Spotkanie dotyczyło tematu drzew – w szczególności danych dotyczących ilości drzew usuwanych i nasadzeń zastępczych prezentowanych przez Urząd w raporcie o stanie miasta.

W trakcie rozmowy zwróciliśmy uwagę na:

  • potrzebę śledzenia trendów w raporcie, czyli porównawcze prezentowanie danych za miniony rok na tle lat poprzednich. To pokaże dynamikę zjawiska, jego zmienność w czasie;
  • pokazywanie danych liczbowych miasta na tle innych miast podobnej wielkości – dla porównania skali wycinek i nasadzeń;
  • a przede wszystkim na prezentowanie danych o drzewach dotyczących całości gruntów miejskich. Obecnie udostępniane przez Urząd Miasta dane nie są kompletne, nie obejmują całości gruntów miejskich;
  • a także na liczby drzew usuniętych i nasadzeń zastępczych raportowane do GUS, które w świetle naszych ustaleń wydają się być zaniżone.

Jak wynika z informacji udostępnionej przez Urząd Miasta, w tej chwili nie ma on kompletnej wiedzy na temat liczby drzew usuniętych i nasadzeń zastępczych zrealizowanych na gruntach miejskich, co – w świetle odpowiedzi UM –  wynika z faktu, że grunty miejskie są zarządzane przez różne jednostki i wydziały, np.: placówki oświatowe, administracje domów mieszkalnych, zarządcę cmentarza. Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (i realizację nasadzeń zastępczych) jest składany bezpośrednio przez zarządcę gruntów miejskich do Urzędu Marszałkowskiego i tam rozpatrywany. Urząd Miasta dotychczas nie gromadził danych dotyczących drzew dla całości gruntów miejskich. Tymczasem wiedza ta jest niezbędna do sprawnego zarządzania zasobem, jakim są drzewa.

Sekretarz z uwagą wysłuchał naszych spostrzeżeń i propozycji. Wyraził otwartość na kolejne spotkania i rozmowy.

Urząd Miasta jest w trakcie przygotowań raportu o stanie miasta za rok 2022.

Zobacz: dane dotyczących drzew w Gorzowie w naszym Raporcie o stanie drzew Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.