Pomiń menu

Sołtyska z pomysłem na wieś

Sołtyska z pomysłem na wieś

Monika Kardynał-Makselan jest sołtyską dwóch wsi: Bolesławowa i Nowej Morawy w woj. dolnośląskim. Funkcję pełni od 2021 roku. W tym stosunkowo krótkim czasie zdążyła zauważyć potrzebę pracy nas tożsamością swojej społeczności wiejskiej. Wyszło to podczas pracy nad Strategią Rozwoju Sołectwa Bolesławów, gdy robiła diagnozę i analizę zasobów i potrzeb.

Do akcji Masz Głos przystąpiła po to, aby wzmacniać tożsamość i poczucie przynależności mieszkańców do wsi przez współpracę z organizacjami pozarządowymi, które działają na terenie jej sołectwa. Już ruszyła do działań – jakich?

  • Razem z mieszkańcami Bolesławowa przygotowuje w czynie społecznym wiatę sołecką. Będzie służyła ona na cele spotkań, zebrań i warsztatów, jako miejsce integracji i rozwijania pasji,
  • w piątek 21 kwietnia organizuje spotkanie informacyjne na temat stworzenia u siebie koncepcji Smart village – inteligentna wieś,
  • powołała do działania Koło Gospodyń Wiejskich BoleSłowianki. Należą do niego zarówno mieszkanki, jak i mieszkańcy,
  • 21 kwietnia będzie – w ramach akcji #SprzatamyDlaPolskisprzątać wraz z mieszkańcami dwie wioski: Bolesławów i Nowa Morawę, zwłaszcza miejsca użyteczności publicznej. Do akcji włączą się przedszkolaki z Bajlandii z Bolesławowa; link do wydarzenia: Zgłoś się i weź udział w akcji sprzątania Bolesławowa i Nowej Morawy,
  • pisze projekt na działania na majówkę, które przypomną historyczną postacią z jej terenów Marianną Orańską. To królewna niderlandzka z dynastii Oranje-Nassau, żyjąca w XIX wieku, właścicielka posiadłości w ziemi kłodzkiej.

W sołectwach Bolesławów i Nowa Morawa jest moc, a za sołtyskę trzymamy kciuki, bo właśnie startuje w konkursie na „Sołtysa Roku”.