Pomiń menu

Sprawa parku Stolno

Sprawa parku Stolno

Między 21 a 23 kwietnia chętni mieszkańcy wsi Stolno sprzątali stary i nieco zaniedbany park w swojej wsi. To pierwszy etap starań o włączenie tego miejsca z powrotem w życie lokalnej społeczności. Sołectwo zapowiada, że nie spocznie na laurach - ma plany na kolejne prace.

Park w Stolnie jest miejscem zapomnianym, mimo historii i pamiątkowych nagrobków, które się tam znajdują. Mieszkańcy rozpoczęli prace od porządkowania placu, który docelowo będzie miejscem ich spotkań i integracji. Wspólnymi siłami uprzątnęli groby poniemieckie. Chcą teraz zgłębić historię miejscowości i zapoznać z nią zwłaszcza młodszych mieszkańców Stolna. Radny Bartosz Ziółkowski jest w trakcie odszukiwania wszystkich informacji, tych dobrych i również tych złych, związanych z wątkami przeszłości.

„Bardzo się cieszę – mówi Agnieszka Biesiada, sołtyska Stolna – że mam wokół siebie ludzi, którym dobro naszego sołectwa leży na sercu, że są bardzo chętni do działania. Jestem im wdzięczna za ogrom pracy oraz za czas poświęcony nad przedsięwzięciu przywracania parku.”