Pomiń menu

O prawnych aspektach przemocy w środowisku pracy

O prawnych aspektach przemocy w środowisku pracy

Krakowska Fundacja Start Tango wydała kolejną publikację dotyczącą prawnych aspektów przemocy w środowisku pracy.

Materiały z założenia mają pomóc poszkodowanym odzyskać sprawczość oraz pełnić rolę prewencyjną tak, aby każda osoba, która zetknie się z agresją ze strony współpracowników wiedziała, co robić i do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc w kryzysowej sytuacji. W publikacji znajdują się check-listy z gotowymi do zastosowania narzędziami, dzięki którym poszkodowani mogą bezpiecznie przeciwstawić się przemocy w zgodzie z polskim prawem i w oparciu o polskie realia. – „Przemoc w środowisku pracy zbiera coraz większe żniwo i najwyższy czas, aby zacząć otwarcie o niej mówić, a także pamiętać, że głośne mówienie o przemocy, bez konsultacji z adwokatem może z ofiary zrobić z nas sprawców” – mówi Iwona Siekierska, prezeska fundacji. –  „Mamy nadzieję, że Miasto Kraków, w którym tworzymy materiały i organizujemy dyskusje poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w środowisku pracy stanie się inkubatorem zmian w ww. zakresie, a inne miasta pójdą w nasze ślady. Bo to, że przemoc w miejscu pracy istnieje, to już wiemy, teraz czas coś z tym zrobić.”