Pomiń menu

Zielony skwer w Starym Redzeniu

Zielony skwer w Starym Redzeniu

Na wsi, podobnie jak w mieście, mieszkańcy też potrzebują miejsca do spotkań. Dlatego w Starym Redzeniu (woj. łódzkie) postanowili zagospodarować zaniedbany i zaśmiecony dotąd teren w centrum wsi.

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich oczyścili i zabronowali teren. Zebrali i wywieźli dwa worki śmieci, jeden kamieni. Posadzili drzewo iglaste, wysiali na części terenu trawę, a na części łąkę kwietną z myślą o pszczołach. Na końcu wymierzyli kwartał i zaplanowali ścieżki. Postawią przy niej postawić dwie ławki.

Teren jest własnością gminy. Do pomocy w takim zadaniu jest Wydział Gospodarki Komunalnej.