Pomiń menu

Zielony i aktywny Trzek

Zielony i aktywny Trzek

Wszystko zaczęło się od zebrania wiejskiego, gdy powstała dyskusja wśród mieszkańców, że najwyższy czas zmienić funkcję boiska.

Korzystanie z dawnego boiska nikomu już nie sprawiało przyjemności. Ale jak zmienić to miejsce? Koło Gospodyń Wiejskich w Trzeku (woj. wielkopolskie) postanowiło zapytać mieszkańców.

Najpierw sołtyska Ewelina Kaszowska zrobiła konsultacje społeczne w formie SMS. Rozesłała do mieszkańców pytanie, co chcieliby, aby powstało na zrewitalizowanym terenie. Potem przy okazji święconki przed Wielkanocą do rąk mieszkańców trafiła ankieta.  „Bardzo ciekawe doświadczenie” – mówią jej inicjatorki. W ten sposób zbadały pomysły na rewitalizację starego, dawnego boiska. Dodatkowo na festynie rodzinnym był otwarty punkt konsultacyjny, gdzie mieszkańcy mogli jeszcze dopisać swoje uwagi o Trzeku.

Kolejny krok to rozmowy z władzami samorządowymi, z którymi trzeba było przedyskutować potrzeby małych i dużych mieszkańców. Wspólnie zaplanowali poszczególne etapy rewitalizacji: części zielonej (wymiana nawierzchni), części sportowej (dodanie nowych zabawek i sprzętów, wymiana bramek do gry), części relaksacyjnej (organizacja ogrodu społecznego i miejsca spotkań dla mieszkańców) i miejsc parkingowych.

Dzięki tym wspólnym działaniom już jest piękna zielona trawa z nowym sprzętem sportowym. Jesienią ruszą jeszcze prace ogrodowe i nasadzenia rodzimych roślin. Małymi krokami powstaje zielony i funkcjonalny teren dla każdego. I najwyraźniej podoba się też innym, bo korzystają z niego użytkownicy spoza Trzeku.

„Jesteśmy wdzięczni władzy Kostrzyna za tak dużą otwartość na inicjatywy i pomysły mieszkańców, a zwłaszcza za wsparcie finansowe”, mówi Ewelina Kaszowska.