Pomiń menu

Autyzm nie definiuje

Autyzm nie definiuje

"Autyzm nie definiuje" - pod takim hasłem odbyła się konferencja naukowa zorganizowana w Gdańsku przez Stowarzyszenie Brzostek Top Team. Na co dzień organizacja zajmuje się boksem, prowadzi zajęcia dla m.in. dzieci ze spektrum. Przyszła pora, aby podejść do tematu od innej strony.

„Była to konferencja, na której chcieliśmy poruszyć tematykę związaną z aktywnością fizyczną i rozwojem motorycznym dzieci ze spektrum autyzmu i Aspergera. Innowacyjne podejście do pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem z powodu niepełnosprawności intelektualnej jest naszym pionierskim projektem na skalę nie tylko Polski, ale też Europy”, mówi Lucyna Mach, menagerka Stowarzyszenia Brzostek Top Team, która odpowiadała za organizację wydarzenia.

Pomysł na konferencję to efekt porozumienia z Uniwersytetem Gdańskim (Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych), z którym Stowarzyszenie Brzostek Top Team podejmuje różne działania, m.in. prowadzi badania naukowe w nurcie evidence based practice, umożliwia pracownikom naukowo-dydaktycznym udział w spotkaniach z praktykami ze Stowarzyszenia, aby wymieniali się wiedzą i przykładami innowacji edukacyjnych. Konferencja zamykała trwające już od kilku miesięcy studium obserwacji rozwoju grup w czasie zajęć sportowych, które odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia. Uczestniczyli w nich: kadra pedagogiczna, studenci, nauczyciele akademiccy, ale też rodzice dzieci ze spektrum.

Konferencja dała okazję do wymiany doświadczeń, bo wśród prelegentów był osoby reprezentujące różne dziedziny: naukowcy (dr Małgorzata Moszyńska, prof. Arkadiusz Gut), przedstawiciele biznesu (Katarzyna Witt i Maciej Boryń z Energa Grupa Orlen, którzy mówili o wspieraniu działań społecznych, zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu), praktycy ze Stowarzyszenia Brzostek Top Team (Beata Ignaczewska, terapeutka, mówiła o sprawności ruchowej i zajęciach dla osób w spektrum, a Patryk Kostelecki o fundraisingu). Wśród uczestników byli licznie studenci oraz koordynatorka akcji Masz Głos Katarzyna Gajda ze Stowarzyszenia Rozwoju „Inspiracje”.

Wydarzenie zostało zorganizowane w sześciu panelach tematycznych. Na koniec odbyła się debata z udziałem widowi, m.in. rodziców, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, były też pytania od studentów pedagogiki i AWFiS zainteresowanych praktykami. Całość odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

„Spotkanie było o tyle niezwykłe, że organizowane przez stowarzyszenie sportowe i podsumowujące ich wieloletnie doświadczenia. Można było usłyszeć mnóstwo praktycznych rzeczy, m.in.: o motywacji wolontariuszy i aktywistów do działania, a także osób w spektrum do podejmowania aktywności, fundraisingu i pozyskiwaniu środków na działania, społecznej odpowiedzialności biznesu, a także, a może przede wszystkim, o formach i metodach pracy z osobami w spektrum autyzmu. Stowarzyszenie Brzostek Top Team to niezwykli ludzie i niezwykle działania. Niewielu jest takich, którym udaje się przekuć plany i marzenia na sukces, a oni robią to bezbłędnie!” – mówi Katarzyna Gajda.