Pomiń menu

Ponad pół tysiąca osób zaangażowanych w akcję w Chełmnie

Ponad pół tysiąca osób zaangażowanych w akcję w Chełmnie

„Kupa do zrobienia i będzie ładnie” – takie hasło rzuciła Fundacja BudujeMY w maju. Wtedy jeszcze działała jako grupa inicjatywna „Czas Chełmna”. Do pracy na rzecz zmiany nawyków - sprzątania po zwierzętach w przestrzeni publicznej - zaprosiła mieszkańców Chełmna.

16 listopada odbyło się spotkanie z burmistrzem Arturem Mikiewiczem i komendantem straży miejskiej Zbigniewem Świdlikiewiczem, podczas którego inicjatorki podsumowały akcję. Zaangażowało się w nią ponad pół tysiąca osób w różnym wieku – od przedszkolaków, po dorosłych opiekunów zwierząt i chełmnian. W spotkaniu uczestniczyła też młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, szefowa wydziału oświaty w starostwie powiatowym Dorota Ćwik oraz odpowiedzialna za komunikację społeczną Klaudia Peplińska.

Burmistrz ocenił akcję „Kupa do zrobienia i będzie ładnie” jako potrzebną; podziękował za cykl działań. Komendant opowiedział o problemach z egzekwowaniem obowiązku właściwej opieki nad zwierzętami w przestrzeni publicznej, jakie powoduje łagodne w tym aspekcie prawo. Młodzieży za zaangażowanie dziękowała przedstawicielka starostwa.

Najważniejszym wydarzeniem podczas tego spotkania było przekazanie burmistrzowi listu zawierającego punkty do realizacji, przygotowanego wraz z młodzieżą z ZS 2. Zalecenia powstały na bazie setek rozmów z mieszkańcami. Burmistrz już je podpisał – zalecenie przeczytacie w naszym poście na Facebooku.

Lekcja partycypacji

Akcja „Kupa do zrobienia i będzie ładnie” nauczyła mieszkańców Chełmna wielu rzeczy. Najmłodsi dowiedzieli się, że można podczas happeningu wyrazić swoje zdanie i wziąć sprawy w swoje ręce. Młodzież, że można działać na rzecz zmiany i proponować władzom miasta konkretne rozwiązania. Opiekunowie zwierząt, że o problemie można rozmawiać i zachęcać innych do szanowania przestrzeni publicznej. Straż miejska, że wręczony komuś „Mandat pochwalny” może uczyć, bawić i budować dobre relacje.Masz Głos w Chełmnie. Mandat pochwalny

Z partnerami łatwiej

Partnerami całego przedsięwzięcia byli: Urząd Miasta Chełmna i Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Co zrobili wspólnymi siłami od kwietnia do listopada?

  • Facebookową kampanię, w której głos zabrali opiekunowie zwierząt,
  • liczenie i znakowanie niesprzątniętych psich odchodów – wykonane przez młodzież z Technikum Mundurowego w Chełmnie,
  • happening w centrum miasta – pod hasłem „Nie robię obciachu. Sprzątam po psie”, w którym uczestniczyło ok. 400 uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków z nauczycielami i opiekunami,
  • kampanię edukacyjną, która nadal trwa, podczas której chełmińscy strażnicy miejscy rozmawiają na ulicach Chełmna z opiekunami zwierząt, przekazując przy okazji, przygotowaną w ramach projektu ulotkę informacyjną i „Mandat pochwalny”,
  • konsultacje społeczne z mieszkańcami na ulicach Chełmna, podczas których wypowiedziały się 122 osoby – zrealizowane przez młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie z nauczycielkami Anną Szulc i Martą Zwalińską.

Z ramienia akcji Masz Głos przedsięwzięcie wspierała Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt tablicy do ustawienia w przestrzeni miejskiej Chełmna, autor Jakub Kruszyński

Projekt tablicy do ustawienia w przestrzeni miejskiej Chełmna, autor Jakub Kruszyński

Projekt tablicy do ustawienia w przestrzeni miejskiej Chełmna, autorka Emilia Filipowicz

Projekt tablicy do ustawienia w przestrzeni miejskiej Chełmna, autorka Emilia Filipowicz

Podsumowanie konsultacji społecznych/ Fot. AW

Akcja na ulicach Chełmna – wręczanie mandatów pochwalnych.

Aktualność za źródłem: Joanna Dolecka, Ponad pół tysiąca osób pracowało w akcji Masz Głos w Chełmnie. Czekamy tylko na podpis burmistrza