Pomiń menu

W stronę Młodzieżowej Rady Powiatu

W stronę Młodzieżowej Rady Powiatu

Ruszyły starania o utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Kartuskiego. Na początku maja przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Powiatowego Zespołu Szkół w Somoninie spotkali się z wicestarostą powiatu kartuskiego – Iwoną Formela, i dyrektorką Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach – Jolantą Tersa.

To było ważne spotkanie, bo młodzież zaprezentowała swoje pomysły i postulaty na temat swojego zaangażowania w życie społeczne i polityczne powiatu. Jednym z nich jest powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Kartuskiego w Starostwie. Wniosek został już złożony. Podczas spotkania przedstawicielki władz obiecały wesprzeć powstawanie Rady i wdrożyć odpowiednie procedury, aby ją powołać.

– Jest to ogromny krok naprzód dla młodzieży, ponieważ pozwoli jej na bezpośredni udział w procesach decyzyjnych dotyczących środowiska młodych ludzi – mówi Anita Syldatk, opiekunka Samorządu Uczniowskiego.

Uczestnicy spotkania oceniają, że było ono inspirujące i daje nadzieję na zmiany w lokalnej społeczności. Młodzieżowa Rada Powiatu Kartuskiego ma szansę stać się głosem uczniów i być sposobem na wyrażania ich opinii i pomysłów, jak poprawiać życie w najbliższym otoczeniu.

Po złożeniu wniosku uczniowie z samorządu zabrali się za kolejne pomysły, a w planach mają konsultacje z młodzieżą, promocję idei Młodzieżowej Rady, spotkania informacyjne dla uczniów i nauczycieli. Wszystko po to, aby jak najwięcej osób zaangażowało się w ten projekt i aby młodzież mogła mieć realny wpływ na decyzje podejmowane w powiecie.