Pomiń menu

Nauczyciel i uczniowie zadbali o pomnik historii

Nauczyciel i uczniowie zadbali o pomnik historii

Na początku czerwca w Rożnowie (woj. wielkopolskie) odbyła się ciekawa uroczystość – odsłonięcie tabliczki oznaczającej grób Franciszka Mickiewicza. To najstarszy brat Adama Mickiewicza, zasłużony walką w powstaniu listopadowym, odznaczony orderem Virtuti Militari; ma także zasługi na polu dbania o dorobek literacki wieszcza.

Uroczystość odbyła się w związku ze Świętem Patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie – to jedyna szkoła w Polsce imienia tego właśnie bohatera. W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, sołtyska Barbara Bacic-Gaertner, dyrektorka szkoły – Grażyna Przybył, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, Samorząd Uczniowski, delegacje wszystkich klas.

Nie doszłoby do tej uroczystości, gdyby nie wcześniejsze starania Marka Kasprzaka – nauczyciela historii, który zainicjował procedurę wpisania mogiły Franciszka Mickiewicza do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, prowadzoną przez Instytutu Pamięci Narodowej. Trwało to parę miesięcy, bo trzeba było przygotować dokumentację z informacjami o m.in. stopniu wojskowym pochowanego, zasługach, odznaczeniach, konkretnym położeniu grobu. Pan Marek wciągnął w to działanie uczniów, których zachęcił do poszukania w historiach rodzinnych osób, które warto zgłosić do ewidencji – uruchomienie takiej procedury jest możliwe w przypadku każdej osoby, która spełnia odpowiednie warunki; instrukcję można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Oznaczanie grobu weterana to sposób poznawania historii przez styczność z tym, co nas otacza, a nie tylko książki. Ma to też wartość dokumentacyjną – oznaczony tabliczką i biało-czerwoną flagą grób widać z daleka, co ważne, bo stare groby nie zawsze są starannie opisane. Oznaczenie otwiera drogę do rozmowy z lokalnymi władzami, aby gmina opiekowała się grobem, zwłaszcza gdy nie ma już rodziny, która mogłaby się o niego troszczyć. Jeśli grób trafi do ewidencji, można złożyć do IPN wniosek o dofinansowanie na jego renowację.

Fot. Daria Koczorowska, Biuro Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach.