Pomiń menu

W Somoninie po pierwsze konsekwencja

W Somoninie po pierwsze konsekwencja

Młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Somoninie konsekwentnie dąży do celu – do powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Kartuskiego. To pierwsza taka inicjatywa na tym terenie, bo młodzieżowej rady gminy nie ma.

Na początku czerwca Samorząd Uczniowski Powiatowego Zespołu Szkół w Somoninie zorganizował spotkanie konsultacyjne dla uczniów pozostałych szkół w powiecie (jest ich 9). Chodziło o przedyskutowanie projektu statutu młodzieżowej rady i problemy, którymi miałaby się zająć. Wśród różnych kwestii pojawiły się problematyczne poranne dojazdy do szkół z racji zbyt tłocznych autobusów, brak miejsca spotkań dla młodzieży. Julia Głodowska, Amelia Walkusz i Maciej Patoka z Samorządu Uczniowskiego omówili korzyści, jakie da powołanie rady – widzą w niej szansę wpływania na decyzje władze podejmowane na terenie powiatu.

Na spotkaniu były przedstawicielki starostwa powiatowego – Iwona Formela, Mirosława Szmidka, Justyna Machut, które omówiły możliwe kierunki działania młodzieżowej rady, procedury i regulacje prawne, jakie należy spełnić przy jej powoływaniu.

Władze od początku sprzyjają powołaniu Młodzieżowej Rady Powiatu Kartuskiego, co ważne, bo jest to inicjatywa samej młodzieży. Wystarczy zajrzeć na Facebooka Zespołu Szkół Powiatowych w Somoninie, aby zobaczyć przychylne komentarze radnych. Nie bez znaczenia jest pomoc opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Anity Syldatk, która od początku wspólnie z młodzieżą pracuje nad tym przedsięwzięciem i konsekwentnie dąży wspólnie z nią do celu.

Czerwcowe konsultacje było to już kolejne spotkanie przygotowawcze przed powołaniem rady. Wcześniej młodzież spotykała się z władzami powiatu – jedno ze spotkań zrelacjonowaliśmy tutaj.

Teraz projekt statutu młodzieżowej rady trafi do radcy prawnego powiatu.