Pomiń menu

Działania profrekwencyjne

W ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór prowadzone są ogólnopolskie kampanie społeczne, zachęcające obywateli do udziału w wyborach. Zapraszamy na stronę www.glosuj.org.pl.

Kampanie profrekwencyjne organizowane są od 2006 roku przed każdymi wyborami powszechnymi. Mobilizujemy wyborców do głosowania i podejmowania świadomych decyzji, informujemy o prawie wyborczym, przygotowujemy proste materiały informacyjne. Współpracujemy z partnerami lokalnymi (szkołami, bibliotekami, organizacjami pozarządowymi), którzy prowadzą własne działania profrekwencyjne. Działamy jako koalicja organizacji pozarządowych Masz Głos, Masz Wybór, skupiająca  trzynaście opiniotwórczych i cieszących się autorytetem organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Celem podejmowanych przez nas działań jest podniesienie poziomu frekwencji wyborczej w Polsce, która należy do najniższych w Europie. Tylko co drugi Polak wziął udział w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2011 r. (48,9% obywateli posiadających czynne prawo wyborcze). W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. odsetek uczestniczących wyniósł jedynie 24.53%.

Szczególnym problemem, na który próbuje odpowiedzieć koalicja Masz Głos, Masz Wybór są stałe nierówności w uczestnictwie wyborczym w Polsce. Kobiety, ludzie młodsi i najstarsi, mniej zamożni, gorzej wykształceni, mniej aktywni religijnie to grupy społeczne, które głosują najrzadziej (dane Polskiego Generalnego Studium Wyborczego). W rezultacie, wybrani przedstawiciele na wszystkich szczeblach władzy nie posiadają pełnej legitymacji do rządzenia i nie reprezentują interesów i poglądów dużej części społeczeństwa polskiego.

Prowadzone przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór działania profrekwencyjne mają na celu zachęcenie do świadomego udziału w wyborach wszystkich Polaków. Nasze kampanie społeczne, realizowane przy wsparciu pro bono wydawców medialnych, trafiają do wszystkich grup społecznych – przed wyborami powszechnymi jesteśmy obecni w prasie, telewizji, radiu, internecie i na nośnikach outdoorowych. Nasze plakaty rozwieszają lokalnie aktywiści społeczni, którzy dodatkowo organizują happeningi, flash-moby czy debaty z kandydatami.

Kampanie profrekwencyjne koalicji Masz Głos, Masz Wybór (ZOBACZ WIĘCEJ)

Wszystkie spoty dotychczas przeprowadzonych kampanii profrekwencyjnych można obejrzeć na kanale Masz Głos, Masz Wybór w serwisie youtube.com,a o kampanich można przeczytac więcej TUTAJ.

W okresie między wyborami koalicja zabiega także o zmiany w prawie wyborczym, które mają ułatwić obywatelom udział w wyborach. Dzięki jej staraniom w kodeksie wyborczym wprowadzono procedury głosowania przez pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego dla Polaków za granicą, ujednolicenie godzin otwarcia lokali wyborczych (7-21), a także możliwość głosowania dwudniowego.

Działania rzecznicze koalicji Masz Głos, Masz Wybór (DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ)

Sukcesem koalicji Masz Głos, Masz Wybór było wprowadzenie do Kodeksu wyborczego głosowania przez pełnomocnika (niepełnosprawni, osoby starsze), głosowania korespondencyjnego (niepełnosprawni, Polacy za granicą), użycia nakładek na karty do głosowania przez osoby niewidome, możliwość głosowania w lokalu bez barier architektonicznych. Zmodyfikowano także godziny głosowania (lokale czynne od 7:00 do 21:00). Zmiany w Kodeksie dały również prezydentowi RP możliwość rozpisania wyborów dwudniowych.

Propozycje dalszych zmian zostały zebrane w raporcie „Obywatele i wybory” (2013).

Inicjatorem działań profrekwencyjnych jest koalicja Masz Głos, Masz Wybór w składzie:

Członkowie koalicji: Fundacja im. Stefana Batorego (koordynuje prace Koalicji), Centrum Edukacji Obywatelskiej, Forum Europejskie przy Centrum Europejskim UW, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Fundacja Projekt: Polska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Spraw Publicznych, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Izba Wydawców Prasy, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Oświadczenie organizacji pozarządowych w sprawie planowanych zmian dotyczących finansowania partii politycznych, lipiec 2013