Pomiń menu

Poradnik wyborcy

Poradnik WYBORCY w wyborach samorządowych 2014

Zapraszamy do zapoznania się :

PEŁEN TEKST PORADNIKA WYBORCY DO POBRANIA (PDF)

Kto może głosować? (kliknij tutaj)
Gdzie można głosować? (kliknij tutaj)
Rejestr wyborców (kliknij tutaj część1 i część2)
W jaki sposób wybieramy? (system wyborczy) (kliknij tutaj)
Wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (kliknij tutaj)
Wybory do rad gminy (kliknij tutaj)
Wybory do rad miast na prawach powiatu (kliknij tutaj)
Wybory do rad powiatów (kliknij tutaj)
Wybory do sejmików województw (kliknij tutaj)
W czasie głosowania (kliknij tutaj)
Zestaw do głosowania (kliknij tutaj część1, część2, część3, część4)
Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami i powyżej 75 roku życia (kliknij tutaj)
Głosowanie korespondencyjne (kliknij tutaj)
Możliwość zmiany lokalu wyborczego (kliknij tutaj)
Masz prawo do informacji (kliknij tutaj część1, część2)
Czy można oprotestować wybory? (kliknij tutaj część1, część2, część3)
Na czym polega kampania wyborcza? (kliknij tutaj część1, część2)

CAŁA INFOGRAFIKA PONIŻEJ – NALEŻY KLIKNĄĆ W OBRAZKI PONIŻEJ I POWIĘJKSZYĆ!

Inforgrafika część 1

masz glos_poradnik wyborcy_-01

Inforgrafika część 2

masz glos_poradnik wyborcy_-02

Metoda d’Hondta

W miasta na prawach powiatu mandaty przydziela się z zastosowaniem tzw. metody d’Hondta – dzieląc ilość głosów oddanych na każdą listę kolejno przez 1, 2, 3, 4 i w razie potrzeby dalsze liczby. Z takiego zestawienia wybieramy kolejno tyle największych ilości, ile mandatów mamy do obsadzenia w danym okręgu wyborczym.

CAŁY TEKST PDF DO POBRANIA: Metoda d’Hondta (PDF)

Okręgi jednomandatowe

Po raz pierwszy w gminach (poza miastami na prawach powiatu) wybierzemy radnych w OKRĘGACH JEDNOMANDATOWYCH Co to zmieni? Kto na tym zyska? Jakie to ma znaczenie dla wyborców?

W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada każda gmina zostanie podzielona dokładnie na tyle okręgów wyborczych, ilu jest radnych. Jeżeli w gminie wybieranych będzie 15 radnych, gmina podzielona będzie na 15 okręgów wyborczych. W każdym z nich komitety wyborcze zgłoszą po jednym kandydacie. Wyborcy zagłosują też tylko na jednego kandydata. Mandat uzyska kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów. Nie musi to być więcej niż połowa wszystkich głosów. Wystarczy najwyższa liczba głosów spośród wszystkich kandydatów, nie obowiązuje również próg wyborczy.

Tylko w miastach na prawach powiatu (65 największych miastach) obowiązywać będzie system proporcjonalny. Miasta zostały podzielone na okręgi, w każdym wybranych będzie od pięciu do dziesięciu radnych. Wyborcy zagłosują w okręgu na jednego kandydata, ale to, czy dostanie on mandat będzie zależało od wyniku jego komitetu. Na mandat będą mogli liczyć tylko kandydaci z tych komitetów, które w skali całego miasta uzyskają co najmniej 5 proc. głosów. Jeżeli komitet przekroczy próg wyborczy, wówczas uzyskany przez niego wynik przelicza się na mandaty (metodą d’Hondta). Jeżeli w efekcie komitetowi przypadły w danym okręgu np. dwa mandaty, „zgarnia” je dwóch kandydatów, którzy dostali najwięcej głosów. Głosujemy więc na konkretnego kandydata, ale znaczenie ma również wynik jaki uzyska cały komitet.

CAŁY TEKST PDF DO POBRANIA: Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach samorządowych

Infografika JOWY 23.09.20141