Pomiń menu

10 urodziny akcji Masz Głos, Masz Wybór

W tym roku akcja Masz Głos, Masz Wybór obchodzi 10 urodziny - od 2002 roku rozwijamy współpracę mieszkańców i władz samorządowych.

Przez ostatnia dekadę akcja objęła swoim działaniem ponad 600 gmin, wzięło w niej udział około 1400 organizacji z całej Polski, uczestnicy zorganizowali około 1200 debat, w których wzięło udział około 45 000 osób. Od 2011 roku najaktywniejszym uczestnikom przyznawana jest Nagroda Super Samorząd pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Akcję organizują Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, a od tego roku także Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju i Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.