Pomiń menu

30 listopada odbędzie się druga tura wyborów na wójta, burmistrza lub prezydenta

Druga tura wyborów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta odbywa się w każdej gminie, w której 16 listopada żaden kandydat nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Uczestniczą w niej dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. Wygrywa ten, który uzyska więcej ważnie oddanych głosów.

Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów zrezygnuje z kandydowania (wycofa zgodę na kandydowanie), utraci prawo wyborcze (np. zostanie skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) albo umrze, w drugiej turze bierze udział jeden kandydat. Listy kandydatów nie uzupełnia się w takim przypadku „kolejnym z listy”.

W przypadku, gdy pozostał tylko jeden kandydat na karcie wyborczej znajdziemy jego nazwisko oraz dwie kratki oznaczone słowami „TAK” i „NIE”. Zaznaczając „TAK”, wyrażamy poparcie dla danego kandydata, zaznaczając „NIE” opowiadamy się przeciwko jego wyborowi.

Jedyny kandydat zdobywa mandat wójta, burmistrza czy prezydenta jeżeli większość ważnie oddanych głosów padło za jego kandydaturą.

Jeżeli nie uzyska wystarczającego poparcia, wybór wójta należy do rady gminy. Prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady. Kandydatem nie musi być osoba, która wcześniej brała udział w wyborach na wójta w danej gminie. Do uzyskania mandatu potrzebna jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady, czyli za kandydaturą musi zagłosować więcej radnych niż suma tych, którzy zagłosowali przeciwko lub wstrzymali się od głosu.

Głosowanie jest tajne.