Pomiń menu

Trwa nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór

W tym roku w programie mogą wziąć udział przedstawiciele nawet 200 gmin. Najskuteczniejsi zdobędą nagrodę Super Samorząd.

Do akcji Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy – wszystkich, którzy chcieliby zmieniać otoczenie, a jednocześnie zacieśniać współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami.

– Przygotowaliśmy sześć tzw. zadań, czyli instrukcji, co zrobić by doprowadzić do korzystnej zmiany – wyjaśnia Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór – Na realizację wybranego zadania uczestnicy mają czas do grudnia. W tym roku mamy naprawdę ciekawe propozycje!

Trzy to „hity” z poprzedniej edycji:

Wspólna przestrzeń – to zestaw praktycznych pomysłów, pozwalających zagospodarować zaniedbane otoczenie, np. skwery, place zabaw, zaułki;

Dostępni samorządowcy – to metoda pracy nad usprawnieniem komunikacji pomiędzy władzami a mieszkańcami;

Fundusz sołecki – pozwala w pełni decydować o wydatkowaniu pieniędzy przekazywanych poszczególnym sołectwom przez gminy.

Trzy kolejne zadania to nowości:

Budżet osiedlowy – to sposób, by mieszkańcy miast mogli decydować co finansować z ich podatków;

Zróbmy to razem – to metoda angażowania obywateli do konstruktywnego dostosowania oferty np. domu kultury czy biblioteki do potrzeb mieszkańców;

Inicjatywa lokalna – jest rzadko stosowaną, a bardzo ciekawą formą symetrycznego angażowania mieszkańców i władz we wspólne przedsięwzięcia.

Aby wziąć udział w akcji, należy zarejestrować się na www.maszglos.pl. Wszyscy uczestnicy otrzymają, nie tylko szczegółowe wytyczne, jak realizować zadanie, lecz również indywidualne wsparcie udzielane przez doświadczonych ekspertów. Doradzą, pomogą zredagować pisma, a nawet – w razie potrzeby – złożą wizytę.

Chętni, którzy do akcji zgłoszą się przed 28 kwietnia, mają szanse uzyskać rozszerzone wsparcie – udział w finansowanych przez Fundację weekendowym szkoleniu, a nawet mikrogrant na pokrycie drobnych wydatków związanych z realizacją zadania.

– Do akcji zapraszamy również te grupy oraz organizacje, które nie mają wielkiego doświadczenia w działaniach w przestrzeni publicznej, z szerszymi kręgami mieszkańców lub we współpracy z lokalnymi władzami. Pomożemy – podkreśla Joanna Załuska.

***

W tym roku akcję Masz Głos, Masz Wybór wraz z Fundacją Batorego współorganizują: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR), Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), Stowarzyszenie Szkoła Liderów.