Pomiń menu

Akcja Masz Głos uaktywnia radnych

Na początku listopada w ramach akcji Masz Głos rozpoczął działanie Klub Aktywnych Radnych. Jego członkami są radni, którzy w zeszłych latach brali udział w akcji jako uczestnicy oraz ci, którzy w tegorocznej edycji akcji wspólnie z jej uczestnikami wprowadzać będą pozytywne zmiany w swoich gminach.

Celem Klubu jest wsparcie radnych zainteresowanych partycypacją mieszkańców, promowanie wizerunku radnych otwartych na dialog z nimi oraz przybliżenie uczestnikom akcji perspektywy władz lokalnych. Działalność Klubu zainaugurowało trzydniowe szkolenie w dniach 4-6 listopada w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie. Wzięło w nim udział 19 radnych.

Klub Aktywnych Radnych  jest częścią prowadzonej przez Fundację Batorego akcji Masz Głos, wspierającej mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz swoich społeczności, we współpracy z władzami. Do akcji zaproszone są złożone z mieszkańców grupy nieformalne, organizacje i instytucje, w tym między innymi rady młodzieżowe i rady seniorów, stowarzyszenia, biblioteki czy szkoły. Klub wesprze ich partnerów po stronie władz.
Dzięki wsparciu merytorycznemu z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu samorządu i warsztatom umiejętności dotyczących na przykład komunikacji ze społecznością, radni będą mogli działać sprawniej i efektywniej, a współpraca z nimi będzie łatwiejsza dla mieszkańców. Wypromowanie wizerunku aktywnych, otwartych na dialog radnych, będzie dobrym przykładem dla innych samorządowców.  Przybliżenie ich postaci pozwoli uczestnikom akcji zrozumieć racje drugiej strony, ich sposób myślenia oraz warunki prawne, w których działają.

Członkowie Klubu Aktywnych Radnych wspólnie z uczestnikami akcji wezmą udział w dwóch kolejnych szkoleniach stacjonarnych oraz w internetowych webinariach. Szkolenia i webinaria dotyczyć będą między innymi współtworzenia budżetu gminy i kontroli wydawania środków publicznych, praw i obowiązków radnego, komunikacji z mieszkańcami oraz planowania przestrzennego w gminach. Radni będą także dyskutować i dzielić się doświadczeniami poprzez portal społecznościowy oraz zasięgać porad koordynatora.

Jak dołączyć do Klubu Aktywnych Radnych:
•    Jesteś uczestnikiem akcji Masz Głos? Namów radnego, z którym współpracujesz do dołączenia do Klubu.
•    Jesteś radnym? Znajdź w swojej gminie grupę uczestniczącą w akcji Masz Głos i nawiąż z nimi współpracę. Możesz też namówić grupy aktywnych mieszkańców do dołączania do akcji.
Więcej informacji: Dariusz Kraszewski, [email protected].