Pomiń menu

Akcja Masz Głos dała nam odwagę – ogólnopolskie spotkanie w Falentach

Akcja Masz głos dała nam przede wszystkim odwagę, tymi słowami spotkanie uczestników akcji Masz Głos rozpoczęła Magdalena Nieckarz Sołtyska Sołectwa Dębinki. Jestem w tej akcji dla siebie – bo kto weźmie sprawy w swoje ręce lepiej niż ja? Wieś jest takim miejscem które jest zaniedbane i żeby w mojej wsi był autobus, śmietniki, czy gaz… musimy się zając tym my mieszkańcy i mieszkanki – dodawała Beata Odrzywolska-Kokoszka ze Stowarzyszenia Razem w Przyszłość.

Ogólnopolskie spotkanie w Falentach stało się już masz głosową tradycją. W tym roku wzięło w nim udział 120 osób z całej Polski. Wspólnie z koordynatorami regionalnymi planowali swoje działania, szkolili się, a także wymieniali doświadczeniami. Wyjątkowością tegorocznego spotkania było to, że prawie połowa uczestników planowała swoje działania w akcji po raz pierwszy.

Każda osoba mogła wybrać dwa z pięciu proponowanych szkoleń – nt. budowania lokalnych koalicji i sieci sprzymierzeńców, skutecznej współpracy i dynamiki wewnątrz grupy, mobilizowania mieszkańców, konsultacji społecznych dotyczących zmian w przestrzeni oraz marki osobistej i budowania swojej wiarygodności.

Wielu uczestników podkreślało jednak, że ogromną wartością jest już samo spotkanie z osobami z innych regionów oraz poznanie członków swoich grup regionalnych. Podpatrzenie jak robią to inni, podzielenie się swoimi pomysłami, poszerzenie wiedzy. Jest to też motywacja, że gdzie indziej też działają ludzie, którzy mają sukcesy, którzy pokazują, że jeżeli się chce to można zmieniać swój świat. – mówił Rafał Szulczewski z Piekarskiej Grupy Inicjatyw. Ogromnie ważna jest świadomość – że Ważne było także to, że uświadomili sobie jak wiele jest osób, które chcą działać i z jak podobnymi problemami się zmagają. Nie zbrakło więc dobrych rad i wspólnego rozmyślania nad tym, w jaki sposób sprawić żeby w ich miejscowościach żyło się lepiej.

Spotkanie odbyło się w dniach 24-26 listopada 2017 r,.

Zobacz galerię zdjęć