Pomiń menu

Bezpłatne szkolenia wojewódzkie

Już we wrześniu wszystkie osoby, które chcą się przyłączyć do akcji Masz Głos, zapraszamy na szkolenia wojewódzkie, aby wymienić się doświadczeniami i poznać narzędzia przydatne w działaniach obywatelskich oraz dowiedzieć się dlaczego warto skorzystać ze wsparcia akcji Masz Głos!

Spotkania odbędą się we wszystkich województwach i obejmą różnorodną tematykę (od metod angażowania społeczności lokalnej, przez współdecydowanie o otoczeniu, po dostęp do informacji). Podczas spotkań będzie można porozmawiać ze specjalistami i specjalistkami, a także poznać innych uczestników akcji ze swojego regionu.

Często mamy te same problemy lub podobne pomysły na zmiany. Może komuś też trudno porozumieć się z władzami samorządowymi, może komuś innemu udało się ten problem jakoś ciekawie rozwiązać? Może jakaś grupa osób wpadła na pomysł w jaki sposób wspólnymi siłami odnowić opuszczony budynek i jak znaleźć na to środki, żeby mógł służyć całej społeczności? A ktoś inny z powodzeniem zbadał potrzeby osób korzystających z lokalnej biblioteki? Kogoś innego może warto wypytać o wysiłki, jakie podejmuje, by doprowadzić do uchwalenia budżetu obywatelskiego?

Zobacz daty, miejsca i opisy spotkań (poniżej), a następnie

Wypełnij formularz na szkolenie

 

 

 

 

 

Podstawowe zasady:

  • udział jest bezpłatny
  • zapewniamy bezpłatne materiały edukacyjne i informacyjne
  • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
  • można wziąć udział tylko w jednym spotkaniu
  • wypełnienie formularza jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności na spotkaniu

szkolenia-5